+GERÇEK- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep milletvekili Mahmut Toğrul engelli yurttaşların yaşadıkları sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin araştırma önergesi verdi. 

Araştırma önergesinde şu ifadelere yer verdi: 

“Kent planları ile yapılan mekânsal düzenlemelerde genel olarak ‘engelliler’ için yeterli hassasiyetin gösterilmediği anlaşılmaktadır. Kentsel mekânlarda engellilerin rahat dolaşımının sağlanması, yaşanabilirlik standartlarının yükseltilmesi, bu mekânların ve ulaşım sistemlerinin erişilebilir, kullanışlı olarak düzenlenmesi, asansör ve uyarı sistemlerinin uyumlaştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.”