İzmir Barosu, salgın önlemleri kapsamında 22 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Nisan tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yurt genelinde yürütülmekte olan her türlü icra ve takip işleminin durdurulması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İşçilerin alacakları yönünden icra takiplerinin durması ve yeni icra takibi açılamamasından ötürü, borcunu ödememe nedeniyle hiçbir yaptırıma uğramayacağını bilen ve mevcut durumu fırsata çeviren işverenlerce, ücret ve ödeme takvimine bağlanmış işçilik alacaklarının da ödenmediği vurgulandı. 
 
İŞÇİLER MAĞDUR EDİLECEK

Açıklamada, işçilik alacakları, nafaka alacaklarında olduğu gibi tüm mevzuatımızda ve doktrinde imtiyazlı/öncelikli alacak olarak kabul edilmekte olup icra takiplerinde işçilik alacaklarının istisna tutulmamasının işçileri mağdur edeceğinin altı çizildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Bu nedenle, devleti ivedilikle işçilerin kanun, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi ile hak etmiş oldukları tüm alacaklarının takibinin/tahsilinin, nafaka alacaklarında olduğu gibi, durma kararlarının istisnalarından kabul edilmesi yönünde karar almaya davet ediyoruz.” (MA)