Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre, dünya genelinde, 29 yaşın altındaki her altı çalışandan biri koronavirüs salgını nedeniyle çalışamıyor. ILO, krizi hafifletmek için adım atılmadığı takdirde bu durumun uzun vadede genç nesil için büyük sıkıntı yaratacağı konusunda uyardı.

ILO tarafından yapılan araştırma, coronavirus krizi nedeniyle önlem alınmazsa gençlerin iş fırsatları ve kariyer olanaklarının on yıllarca daha bu durumdan etkilenebileceğini ortaya koydu.

Coronavirus salgınının istihdam piyasasına etkilerini ele alan dördüncü raporunu yayınlayan ILO'nun Genel Direktörü Guy Ryder, krizden özellikle 15-28 yaş arası genç çalışanların etkilendiğini belirterek, "Tehlike şu ki, genç insanların başlangıçta yaşadığı bu şok on yıl ya da daha uzun sürebilir" dedi.

Ryder, karantina ve kısıtlamaların bir kuşak için tehlike yarattığını söylemenin abartılı olmayacağını da sözlerine ekledi.

ILO kriz nedeniyle tam zamanlı işe denk gelen 305 milyon iş saatinin kaybedildiğini açıkladı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ GİDEREK ARTIYOR

Coronavirus krizinden önce 2019 yılı sonu itibarıyla küresel düzeyde genç işsizliği yüzde 13,6 seviyesindeydi. Dünya genelindeki 267 milyon genç ne bir işte çalışıyor ne de eğitim görüyordu.

ILO'nun araştırması coronavirüs salgını nedeniyle şubat ayından bu yana gençler arasındaki işsizliğin ve özellikle de genç kadınlar arasındaki işsizliğin büyük artış gösterdiğini ortaya koydu. Örneğin, Kanada'da işsizlik oranı şubat ayından nisan ayına yüzde 6 artış gösterirken bu oran genç işsizliğinde yüzde 14,3'ü buldu. Genç kadınlar arasında ise yüzde 28,4'e yükseldi.

ABD ve başka ülkelerde de benzer trendlerin yaşandığını ortaya koyan araştırma, dünya genelinde 29 yaş altı gençlerin yüzde 17'den fazlasının salgın başlayınca çalışmaya son vermek zorunda kaldığını gösterdi.

Çalışmaya devam edenlerin ise çalışma saatlerinin ortalama 23 saat azaltıldığı belirtildi.

KARİYER KONUSUNDA BELİRSİZLİK VE KORKU HAKİM

Araştırma gençlerin salgın nedeniyle üçlü bir şok yaşadığı uyarısında bulunuyor. Gençlerin sadece iş kaybına uğramadıkları, ayrıca eğitimlerinin de kesintiye uğradığı ve istihdam piyasasına girişlerinin veya iş değiştirmelerinin zorlaştığı belirtiliyor.

Araştırma öğrencilerin yarısının eğitimlerinin gecikeceğini, yüzde 10'unun ise eğitimlerini tamamlayamayacaklarını düşündüğünü ortaya koydu.

Ankete katılan genç kadınların yüzde 60'ı genç erkeklerin ise yüzde 53'ü kariyerler konusunda "belirsizlik veya korku" hissine sahip.

ILO araştırması krize acil ve büyük çapta bir yanıt verilmesi çağrısında bulunurken, gençler için istihdam ve eğitim garantili programların da buna dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor.

ILO'ya göre dünya çapında çalışan 178 milyon gencin yüzde 40'ı krizden en fazla etkilenen otel ve restoran sektörlerinde istihdam edilmişti. Çalışan gençlerin dörtte üçü ise "kayıt dışı" işlerde çalışıyordu.