İzmir'in Karşıyaka ilçesinde özel bir okula ait arazide “Park, spor ve yeşil alan” olarak belirlenmiş arazi, yapılan değişiklikle “özel eğitim alanına” dönüştürülmüş ve plan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 6 Ağustos 2020 tarihinde onanan Karşıyaka İlçesi Atakent Mahallesi'ndeki imar planı “spor ve yeşil alan”dan “özel eğitim alanı”na dönüştürülmüştü.

İmar planı değişikliği kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir şubeleri, Atakent sitesi projesine aykırı olarak yapılan imar değişikliği ile özel okula rant sağlandığını belirterek, yürütmeyi durdurma davası açtı.

'ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI'

İki odanın ortak açtığı davada, “Alınan kararla yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği;  kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırıdır’ denildi. 

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “1989 yılında, o alan, gelecekteki nüfus artışı da düşünülerek yeşil alan, sosyal ve sportif alan olarak öngörülmüş. İzmir Büyükşehir Belediyesi aldığı bu kararla insanların en önemli ihtiyaçlarından olan sosyal ve sportif alanını elinden almış ve daraltmış oluyor. Park, yeşil alan ve sportif amaçla kullanılması gereken büyük bir yerin yüzde 75’i ortadan kalkmış oluyor.  Mimarlar Odası İzmir Şubesi yönetimi olarak Şehir Plancılar Odası İzmir Şubesi ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararına, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu için yürütmeyi durdurma davası açtık. Dava ile öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ARAZİ SATILAMAZ

Mimarlar Odası İzmir Şubesi yönetimi olarak dava konusu plan değişikliğine ilişkin itiraz ettiklerini belirten Kahraman açıklamasının devamında şunlara dikkat çekti: “Karar, bütüncül plana aykırıdır. Değiştirilen plan notları sonucu gerçekleşen yoğunluk artışı, değişen nüfus öngörüleri ile yeşil alan ve sosyal donatı dengelerinin tekrar kurulması gerekirken nüfusun ihtiyaç duyduğu 'park, spor ve yeşil alan' arazisinin satılması kabul edilemez."