Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Said Nursi’yi övme yarışına dönüşen kamu görevlileri ile tarikat ve vakıf temsilcilerinin de yer aldığı 5. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nde yeni bir skandal ortaya çıktı.

Ders kitaplarına ilişkin sunum yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü idari personeli Ayhan Küflüoğlu, derslerin seküler ve laik eğitim gerekçesiyle din ve fen-sosyal dersler olarak ayrıldığını, bu ayrımın doğru olmadığını savundu.

‘CAMİDE MÜSLÜMAN İŞ YERİNDE KAPİTALİST OLMAK PART-TİME MÜSLÜMANLIĞI ARTTIRIYOR’

Cumhuriyet’in haberine göre Küflüoğlu, “Bu sahte ve sanal ayrımların bedeli ‘camide müslüman-iş yerinde kapitalist’, ‘part-time müslümanlığın’ artmasıyla ödenmekte. Çağımızda, deizme yönelmelerde görülen artış da bunun diğer bedeli” dedi.

LAİKLİĞİ VE DERSLERİ HEDEF ALDILAR: ATEİZME GÖRE İŞLENİYOR

Din dersi dışındaki derslere seküler ve laik eğitim etiketi verildiğini, bu derslerin aslında ateist inançlara göre işlendiğini öne süren Küflüoğlu, doğadaki olayları kimin yaptığının da incelenmesi gerektiğini belirterek ateistlere, “Ateizmin doğru olduğuna dair bilimsel bir gözlem mi yaptınız, bilimsel bir veri mi buldunuz?” şeklinde konuştu.
NURSİ’Yİ ÖVME YARIŞI

Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Özdemir “Bilgi ve ahlaki sorumluluk” başlıklı sunumunda, Said Nursi’nin çevreci biri olduğunu öne sürerken Cumhuriyete karşı faaliyetleri nedeniyle hapiste olduğu dönemde hapishaneyi üniversiteye çevirdiğini iddia etti. Özdemir, “üstat hazretleri” dediği Nursi’yi överek, “Böylece bize bir Müslüman âlimin ahlakı konusunda müşahhas (somut) örnek veriyor” dedi.

Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sait İnan ise sunumunda görelilik teorisi üzerinden gelmiş geçmiş en büyük bilim insanlarının öncüsü kabul edilen Albert Einstein ile Said Nursi’yi kıyasladı.  Nursi’nin düşüncelerinin, Einstein’ın teori niteliğinde ileri sürdüğü gerçeklerden geride olmadığını savunan İnan, Nursi’nin bazı ifadelerini anımsatarak, bu ifadelerin, görelilik teorisinin çok daha geniş anlamlarını ifade ettiğini iddia etti.

‘NURSİ’NİN İLAHİ MESAJLARI ATOMLARA YÜKLENİYOR’

Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bünyamin Duran da sunumunda “üstat” olarak bahsettiği Nursi’den hareketle ‘Yaratma sürecinde hava atomlarının fonksiyonu’ başlıklı bir sunum yaptı. Atomların, şifreli mesajlarla birlikte ilahi kelimeleri taşıdığını söyleyen Duran, Nursi’nin öne sürdüğü ilahi mesajların yüklendiği atomların gerekli varlıklara gittiği ve böylece o varlıkların oluştuğu tezinin ‘dikkate değer’ olduğunu ileri sürdü. Nursi’nin Sünni bir mutasavvıf olduğunu söyleyen Duran, Nursi’nin bahsettiği ilahi kelimeleri taşıyan atomların, melekler olduğunu iddia etti.