ARTI GERÇEK- Çevre örgütleri, meslek odaları ve yurttaşların yapılmasının doğanın ve kent yaşamının yıkımına neden olacağını öne sürerek karşı çıktıkları Kanal İstanbul projesi için mahkemeden emsal bir karar çıktı.

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay'ın 13 Şubat'ta yaptığı başvuruda, mahkeme bilirkişi ve keşif kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Raporu'nun iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada kararı İstanbul 10. İdare Mahkemesi verdi. 

Mahkeme, “uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesi” yönünde oy birliğiyle karar aldı.Mahkeme ayrıca mahkeme keşif ve bilirkişi giderlerine karşılık bilirkişi avansı ve keşif harcı talep etti.

Ulaştırma Bakanlığı ise yüzbinlerce yurttaşın verdiği itiraz dilekçesinin bilimsel nedenlerini anlayamadıkları cevabını vermişti. Bakanlık itiraz cevabında, "200’e yakın uzmanın çalıştığı Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden destek alındığı, Dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında simülasyonların yapıldığı ve tüm teknik çalışmaların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü bu projeye karşı çıkmanızın bilimsel nedeni anlaşılamamıştır” demişti.

'KANAL PROJESİNDEN VAZGEÇİLMELİ'

Halkevleri'nin yaptığı açıklamada ise, "Dava dosyamızda bu rant kanalının hem İstanbul açısından hem Türkiye açısından nasıl bir ekolojik ve toplumsal yıkım yaratacağını bütün ayrıntılarıyla beyan etmiştik. Kapitalizmin doğaya rant temelli müdahalesiyle doğrudan bağlantılı Covid – 19 salgınıyla boğuştuğumuz bu günlerde hiçbir bilimsel temeli olmayan kanal projesinden, insanların, hayvanların ve doğanın yaşam hakkı için bir an önce vazgeçilmesi gerekmektedir. Kentlerin, doğanın ve yaşamımızın Saray rejimi ve ondan beslenen sermaye grupları ayakta kalsın diye yağmalanmasına izin vermeyeceğiz" denildi.