Bölge sakinlerinin itiraz ettiği kalker ocağı için verilen ÇED olumlu kararı iptal edildi. Mahkeme, kararın eksik incelemeyle verildiğini belirtti.

Edirne İdare Mahkemesi, Kırklareli, Merkez ilçesine bağlı Kapaklı köyünde orman ve tarım arazileri üzerine planlanan “kalker ocağı kırma ve eleme tesis projesi”ne verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’’ kararını iptal etti. Raporun yetersizliğine dikkat çeken mahkeme projenin çevre üzerinden olumsuz etkilerini kabul edilebilir düzeyde bulmadı. 

Hazal Ocak'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kapaklı köyüne yapılması planlanan “kalker ocağı kırma ve eleme tesis projesi”ne  “ÇED Olumlu” kararı vermişti. Koruköy ve Kapaklı köyü muhtarlıkları kararın iptali istemiyle dava açmıştı. Muhtarlar dava dilekçesinde proje alanının, Meriç - Ergene Havzası yeraltı suyu işletme sahası ilanında belirtilen yeraltı suyu işletme sahasında olduğuna dikkat çekerek “proje nedeniyle geçimini hayvancılıkla sağlayanların acze düşeceği, taşocaklarının yarmaları ya da patlatmaların çatlak sistemini bozduğu için yeraltı su beslenmelerini bozduğu, suyun akış yönünü değiştirdiği, su kayıplarına neden olduğu, projenin sürdürebilirlik ilkesine aykırı olduğu’’ belirtilmişti.

‘EKSİK İNCELEME’

Davaya bakan mahkeme, bilirkişi heyeti raporuna atıfta bulunarak projenin “Çevre Mühendisliği, Biyoloji ve Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği açısından yerinde olmadığı’’na dikkat çekti. Mahkeme, ÇED raporu hazırlanırken hava kirliliği konusunda gerçek çalışma şartları dikkate alınmadan yapılan hesap ve modelleme sonuçlarıyla bulunan değerlerin ilgili yönetmelikteki değerlerin altında olduğuna dikkat çekti. Mahkeme, alınmış “ÇED Olumlu” kararının eksik inceleme ile verildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

“Bölge için nadir ve endemik olarak ifade edilen bazı fauna ve flora türlerini içermediği, ÇED Raporu’nun Hidrojeoloji alanı açısından yetersiz olduğu, bu kapsamda projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkında, projede alınacağı belirtilen önlemlerin, ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olmadığı anlaşıldığından, bilirkişi raporunda yer verilen tespitler bağlamında, eksik ÇED raporuna dayalı olarak verilen davaya konu ‘ÇED olumlu’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.’’