Rıfat DOĞAN 


ARTI GERÇEK- Maraş’ın Afşin İlçesi’nde Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapımı planlanan Afşin C termik santrali için ÇED Olumlu kararı verildi. 

ÇED raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik sahibi Selahattin Hacıömeroğlu, geçtiğimiz yıllarda da Biga Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığında şirket olarak kendi santralı da dahil Gelibolu Yarımadası’nda planlanan birçok santralın ÇED dosyasını hazırlamıştı.

KANAL İSTANBUL ÇED’İNİ HAZIRLAYAN FİRMA

Şirketin hazırladığı ÇED raporları arasında Kanal İstanbul ve çok sayıda ağacın kesildiği Kuzey Marmara Otoyolu Projesi de yer alıyor.

Yıllardır bölge halkını zehirleyen iki termik santralin kurulu olduğu Afşin’de üçüncü termik santrale de onay çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlçe’ye bağlı Altunelma ve Tanır mevkiinde Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Afşin C Termik Santralı için “ÇED Olumlu” kararı verdi.

Projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan “ÇED Kararları-ÇED Olumlu Kararları” listesinde, 27.03.2020 itibarıyla son sırada 27.03.2020 tarihinde 5861 No’lu karar ile “ÇED Olumlu” kararı verildiği bilgisi yer alıyor.

BÖLGE HALKI İMZA TOPLAMIŞ, KARŞI ÇIKMIŞTI

Bölge halkı “Çernobil etkisi oluşturacak” dediği proje için binlerce imza ve dilekçe toplamış ve 24 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Komitesi Toplantısına da katılarak projeye itiraz etmişti.

Afşin C Termik Santralı Projesi her biri 600 MWe kurulu güce sahip 3 üniteden oluşuyor. 1.800 MWe‘lik santralde kullanılacak kömür miktarı yaklaşık 3.325,4 ton/saat (23.104.879,2 ton/yıl). Santralın yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon TL.

AFŞİN BÖLGESİNDE ALTI TERMİK SANTRAL PLANLANIYOR

Greenpeace Akdeniz’in Mart 2019’da hazırladığı “Afşin’de Kömürlü Termik Santrallerin Maliyeti” isimli hava modellemesi raporuna göre Afşin’deki santrallerden çıkan emisyonlar yetişkinlerde inme, akciğer kanseri, kalp ve solunum yolu hastalıkları ve çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları riskini arttırıyor. Bu santrallerden çıkan küçük parçacıklar (PM2,5) ve azot dioksit (NO2) kirliliği nedeniyle bugüne kadar 17 bin erken ölüm gerçekleşti. Üstelik Afşin bölgesine daha 4’ü EÜAŞ’a ait 6 santral daha planlanıyor. Greenpeace’in raporuna göre bu santrallerin da gerçekleşmesi halinde santraller ömrünü tamamladığında 32 bin erken ölüm gerçekleşmiş olacak.

EKOLOJİ BİRLİĞİ: BU NASIL BİR KAR HIRSIDIR?

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Ekoloji Birliği şunları kaydetti:

“Covid-19 nedeniyle insanlar nefes alamazken, iklim krizinin geldiği mevcut koşullarında, her yıl binlerce insanın erken ölümüne yol açtığı kanıtlanan yeni termik santraller açmak nasıl bir vicdansızlıktır? Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir kar hırsıdır? Anlayabilmek mümkün değildir. Bu kadar kaynak ile insanları daha fazla öldürecek katil projeler yerine koronavirüs’lerden koruyacak sağlık yatırımlarına ve sosyal destek mekanizmalarına ayırmak gerekmez mi? Üstelik Covid-19 ile mücadele için kaynak yaratmak amacıyla vatandaştan para istemek gibi bir çaba içindeyken…

Dünya’da bir sürü ülke sera gazı oluşumunun en büyük nedenlerinden birisi olan termik santralleri kapatırken ve bir ölçüde Paris Anlaşması doğrultusunda taahhütlerini yerine getirmeye çalışırken Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yeni termik santraller açmaya karar vermektedir. Paris Anlaşması’nı imzalamayan hükümet, ülkemizin içinde bulunduğu bu koşullarda bile bilerek ve isteyerek termik santral lobisine yeni iş imkanları hazırlamaktadır. Taammüden halkının sağlığı ile oynamakta ve iklim krizini umursamamaktadır. Oysa halkının sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak devletin ve iktidarın başlıca görevidir.”