Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya ve Isparta’da nesli tükenmekte olan yaban keçisinin avlanması için ihaleye gitti. Salda için Türkiye Grubu’ndan A Platformu yürütmeyi durdurma davası açtı. Bakanlıktan savunma isteyen mahkeme gönderilen gerekçeleri yeterli bulmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 17 Haziran’da 47 yaban keçisinin avlanması için ihaleye çıktı. Ancak söz konusu hayvanlar Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Liste kriterlerine göre dünya genelinde nesli “neredeyse tehdit” düzeyinde. Aynı zamanda Türkiye’nin de imzacı olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne göre avlanılması yasak. 

İhalenin iptali için Salda için Türkiye Grubu’ndan A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz ile Saliha Altın ve Yeşim Vardar Isparta İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı. Mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan savunma istedi. Bakanlığın sunduğu yazılı savunmayı yeterli bulmayarak bakanlıktan ek bilgi ve belge talep etti.

'HUKUKİ DAYANAK NETLEŞTİRİLSİN'

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın henüz av turizminin “gerekliliğine ilişkin” herhangi bir bilimsel rapor sunmadığı ortaya çıktı. Mahkeme aynı zamanda koruma altındaki bazı türleri de kapsayan av turizmi uygulamasının mevcut kanunlara aykırı olması nedeniyle bakanlıktan hukuki dayanağı netleştirmesini istedi.

Mahkemenin ara kararını yazılı bir açıklamayla duyuran Salda İçin Türkiye Grubu, A Platformu, Vegan Derneği Türkiye (TVD), Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Yunuslara Özgürlük Platformu, Hayvan Hakları ve İzleme Komitesi (HAKİM) ve Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, av ve av ihalelerinin etik, hukuki ve bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı ve bakanlığın uluslararası sözleşmeleri çiğneyerek T.C. Anayasası’nın 90. maddesine de muhalefet ettiğinin altını çizdi.

Mahkemenin eksik bulduğu belgeler için karar maddeleri ise şu şekilde:

“Dosyadaki bilgi ve belgelerden sahadaki envanter ve etüt çalışmalarının Yazılıkaya Devlet Avlağındaki envanter dökümleri ile Gidengelmez YHGS sahasındaki envanter belirlenmesine yönelik envanter çalışmalarının dosyada bulunmadığı görülmüş olup, ihaleye konu tüm YHGS – sahalarının gözlek sayılarının belirlenmesine yönelik envanter çalışmalarının (fiş, tutanak, envanter raporlarını) ortaya koyan bilgi ve belgelerin ayrı ayrı istenmesine” denilmektedir.

“Dava konusu yaban keçilerinin Bakanlığın koruma altına alınan yaban hayvanları listesinde bulunduğu, fakat kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla DKMP tarafından avlanmasına izin verildiği belirtilmekle birlikte, 4915 sayılı Kanunun 4. maddesindeki düzenlemede koruma altına alınan hayvanların avına izin verilmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde; Bakanlık tarafından izin verilmesine ilişkin işlemle birlikte, işlemin dayanağının hangi mevzuat olduğu hususu açıklanarak konuya ilişkin belge ve bilgilerin istenmesine” denilmektedir.

 “Popülasyon büyüklüğünün %1’i geçmeyecek şekilde belirlenir” ifadesi de dikkate alınmak kaydıyla, söz konusu popülasyon büyüklüğünün nasıl belirlendiğine ilişkin… Belge ve bilgilerin istenilmesine” denilmektedir.