Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK- Konya’ya yapılmak istenen Ilgın Kömürlü Termik Santrali için kömür havzası olarak planlanan üç farklı höyüğün birinci derece arkeolojik sit olarak kalması gerektiğine karar verildi.

Konya’nın Ilgın İlçesi’nde yer alan Adatepe, Hareme ve Sarayada Tepe höyüklerinin, birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiği 2014 tarihli karar aynı yıl içerisinde iptal edilerek, bölge, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından üçüncü derece sit alanı olarak tescil edilmişti. Bahsi geçen sahada kömür çıkarılmasının önünü açan karara Ekoloji Kolektifi Derneği dava açarak, kararın yasaya aykırı olduğunu ve bilimsel dayanağı olmadığını belirtti. Dernek, bilimsel araştırma ekiplerinin, Akşehir Müzesi Müdürlüğü’nün veya Konya Bölge Koruma Kurulu’nun görüşlerinin alınmadığını ileri sürdü. 

MAHKEME: ARKEOLOJİK SİT ALANINA BU ÇALIŞMA YAPILAMAZ

Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından, höyükleri üçüncü derece arkeolojik site dönüştürme kararının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na açılan, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin de müdahil olduğu davalarda mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak bölgede bulunan kültür varlığı ve mirasının birinci derece sit alanı tanımına uyduğuna karar verdi. Böylece arkeolojik sit alanının kömür havzasına dönüştürülerek sahadan kömür çıkarılmasının önüne geçildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: İVEDİLİKLE KAZI ÇALIŞMALARINA BAŞLANMALI

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre, bölgede Geç Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Geç Demir Çağı ve Ortaçağ’a ait kalıntıların yanında tarih öncesi devirlere ait öğütme taşı ve kemik aletler gibi birçok başka arkeolojik miras da bulunuyor. Bölgede 900 bin yıl öncesine tarihlenen Dursunlu gibi Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisinin de bulunduğunun hatırlatıldığı raporda, bölgenin birinci derece arkeolojik sit tanımına uyduğu, kronolojik bütünlüğün korunması ve ivedilikle kazı çalışmalarına başlanması gerektiği ortaya koyuldu.

KARAR: BÖLGE 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

Konya 2. İdare Mahkemesi kararında, bilirkişi raporundaki bu bilgileri baz alarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun 2014 yılında verdiği kararı iptal etti. Kararda “Yorazlar Mahallesinde bulunan Sarayada Tepe Höyüğünün 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin 30 Mayıs 2014 tarihli kararının iptal edilerek söz konusu Höyüğün 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” dendi. Karar oybirliğiyle alındı.

‘MAHKEMENİN ARKEOLOJİK SİT ALANINA SAHİP ÇIKMASI ÖNEMLİ’

Ekoloji Kolektifi Derneği avukatı Fevzi Özlüer karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçmişi tarih öncesi çağlara dayanan bu alanda yapılan bilirkişi analizi, bölgenin sıra dışı bir kültür mirasına sahip olduğunu gösterdi. Bu alana termik santral inşa edilmesi bir yana, ivedilikle kazı çalışmalarına başlanarak bölgenin kronolojisinin ortaya çıkarılmasına çaba harcanmalıdır. Konya mahkemesinin arkeolojik mirasına sahip çıkması çok sevindirici” dedi.