Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK- AKP, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında geçen yıl 23 Temmuz tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma nedeniyle dava açtı. 25 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırılan Şık hakkında icra takibi başlatıldı.   

Ahmet Şık, TBMM Genel Kurulu’nun 23 Temmuz 2018 tarihli 27. Dönem 1. yasama yılı 8. birleşimindeki “bazı kanun ile kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin” birinci maddesi üzerine söz almıştı. Şık’ın sözleri sırasında AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye saldırmış, Şık’ın konuşması AKP’li milletvekilleri tarafından engellenmişti. Şık'a daha sonra 2 birleşim ceza verilmişti.

AHMET ŞIK’IN SÖZLERİ AKP’Yİ RAHATSIZ ETTİ

HDP’li Şık’ın konuşmasına engel olan AKP, Şık’ın bu sözlerini yargıya taşıyarak, Şık’ın Meclis’te sarf ettiği hususların akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmadığı, gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığı, tamamen hakaret ve iftira kastı taşıdığı, asılsız ve mesnetsiz olmanın ötesinde açıkça kişilik haklarını ihlal eden açıklamalar mahiyetinde olduğunu belirterek, 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. 

Ahmet Şık’ın avukatı ise davaya ilişkin cevabında siyasi partinin dava açma hakkı olmadığını, milletvekili olan müvekkilinin yasa tasarılarının görüşüldüğü sırada yaptığı konuşmada görüşlerini açıklamış olmasının anayasa tarafından koruma altına alınan yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu kapsamında olduğunu, müvekkilinin görüş açıklama hakkını kullandığını, ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini ve ifadelerinin sert eleştiri olduğunu ifade etti. 

KONUŞMA SERT ELEŞTİRİ KAPSAMINDA DEĞİLMİŞ!

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında Şık’ın kürsüde yaptığı yasa tasarısının içeriği ile ilgisi konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu, sert eleştiri kapsamında kabul edilemeyeceğini ve ifadelerin yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmeyeceğini öne sürerek, Şık’ı konuşması nedeniyle 25 bin TL manevi tazminat cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

“Tüzel kişi olan davacı siyasi partinin manevi tazminat talep etme koşullarının oluştuğu anlaşıldığından, tarafların sosyal ekonomik durumları, hukuka aykırılığın meydana geliş şekli tazminat miktarının manevi tazminat talep edenin zenginleşmesine sebebiyet vermeyeceği gibi tazminat ödeyecek kişinin de fakirleşmesine sebebiyet vermeyecek ve manevi tazminat istenilmesini cazip hale getirmeyecek nitelikte olması gerektiği hususları dikkate alınarak, davanın kısmen kabulü ile 25 bin TL manevi tazminat haksız fiil tarihi olan 23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili davacıya ödenmesine fazlaya ilişkin talebin reddine…” 

AKP’NİN TALEBİYLE İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Mahkeme bu kararı 3 Nisan tarihinde aldı. Mahkeme kararından sonra 20 Mayıs tarihinde AKP’nin talebi üzerine Ankara 2. İcra Dairesi Ahmet Şık hakkında icra takibi başlattı. 25 bin TL’ye hükmedilen manevi tazminatın faizlerle ve yargılama giderleriyle birlikte 31 bin 650 TL olduğu belirtilerek “işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmaz icra ve iflas kanunun 32. Maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu ödemezseniz icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı” ifadelerine yer verildi.  

Ayrıca Şık'a konuşma nedeniyle 13 bin TL idari para cezası verildi, bu ceza maaşından kesildi.

Şık’ın avukatları Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını istinafa götürecek.