ARTI GERÇEK - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu’nda yapılan değişiklikle banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek. Üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edildi. Yapılan görüşmelerde teklifin ilk bölümünde yer alan maddeler kabul edildi.

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda yapılan değişiklikle banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek. Üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklikle vergi kanunları uyarınca, iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

CHP'NİN MERKEZ BANKASI İLE İLGİLİ KAPALI OTURUM ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

CHP, TBMM Genel Kurulu’nda Merkez Bankası nezdindeki yabancı paraların haczedilememesini öngören kanun teklifinin görüşmelerinde kapalı oturum önergesi verdi. Kapalı yapılan görüşmeler sonrası teklifin birinci maddesi üzerindeki kapalı oturum önerisi AKP oylarıyla reddedildi. Görüşmelere açık oturum ile devam edildi.

NE OLMUŞTU?

Teklife göre Merkez Bankası Kanunu’nun “Para-kredi konusunda Bankanın görev ve yetkileri” başlıklı 40'ncı maddesine “banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamaz” bendi eklenecek.

Düzenlemeyi utanç olarak nitelendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlediği basın toplantısında, “Teklifin 1'inci maddesinde, bugün bir kapalı oturum talep edeceğiz. Bu maddeyle Merkez Bankası Kanunu’na madde eklenmesiyle yeni bir ayıp eklenecek” demişti.