Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti elektrik şebekelerini birbirine bağlama konusunda anlaşmaya vardı.

Kıbrıs Enerji Bakanı Kıbrıs ve Mısır'ın elektrik şebekelerini birbirine bağlayan bir denizaltı kablosunun her iki ülkenin de yeşil ekonomiye geçişine ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı olmanın anahtarı olabileceğini söyledi.

Bakan Natasa Pilides, Mısır Elektrik Bakanı Mohamed Shaker El-Markabi ile imzaladığı bir mutabakat anlaşmasının projenin planlama, geliştirme ve uygulamasını özetlediğini söyledi.

Pilides, "Elektrik şebekelerimizi güçlendirmek ve yenilenebilir enerjilerin ilgili enerji karışımımıza daha fazla entegrasyonunu sağlamak, enerji arzımızın güvenliğini artırmak ve enerji ihracatçısı olmamızı sağlamak somut faydalardan sadece birkaçı" dedi.

Anlaşma, izin onaylarını, fizibilite çalışmalarını ve inşaatı hızlandırmanın yanı sıra iki ülkenin elektrik düzenleyicilerini ve iletim sistemi operatörlerini daha iyi koordine etmeyi amaçlıyor. Her iki ülkeden uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu, planın ilerlemesini izleyecek.

Kıbrıs ve Mısır, doğu Akdeniz komşuları arasındaki sularda doğal gaz yataklarının keşfedilmesinin ardından son yıllarda daha yakın ilişkiler kurdu.

İki ülke, Kıbrıs ve İsrail sularında keşfedilen gazın, sıvılaştırılıp Avrupa ve Asya pazarlarına gemiyle ihraç edileceği Mısır işleme planlarına iletilmesi planları üzerinde de çalışıyor.

Bu yılın başlarında İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan, üç ülkenin elektrik şebekelerini 2.000 megavatlık denizaltı elektrik kablosuyla birbirine bağlamaya yönelik teknik çalışmaları hızlandırmak için bir anlaşma imzaladı. Projenin ilk etabının faaliyete geçmesi bekleniyor