'Dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize gölge düşürülmesine izin verilmesin'Artı Gerçek

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye, ülkenin gerçek ve yakıcı sorunlarının çözüm bekliyor çağrısı yapıldı.


ARTI GERÇEK - Yeni tip coronavirus (Covid-19) salgınının halen devam ettiğine dikkat çeken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), TBMM'yi bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemeleri 'ivedilikle' yaşama geçirmeye çağırdı.

Dünyada ve Türkiye'de salgının halen kontrol altına alınamadığı, gerekli önlemler alınmadığı taktirde salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiğinin tüm bilim çevreleri tarafından dile getirildiğine dikkat çelilen ortak açıklamada, "Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve Meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz" denildi.

'SALGIN TAM OLARAK KONTROL ALTINA ALINAMADI'

TMMOB, TTB, TÜRMOB ve TDB tarafından TBMM'ye yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 salgını dolayısıyla toplumsal ve ekonomik alanda derin yıkımlar yaşadığımız, salgın nedeniyle 4 binin üzerinde yurttaşımızı yitirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Gerek dünyada, gerekse de ülkemizde salgının tam olarak kontrol altına alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa yeni salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim çevreleri tarafından ifade edilmektedir.

'DAR SİYASİ ÇIKARLAR UĞRUNA DEMOKRASİMİZE GÖLGE DÜŞÜRÜLMESİNE İZİN VERİLMESİN'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Covid-19 salgınında ülkemizde gelinen son durumu açık şeffaf bilgilerle değerlendirmeye; gelinen aşamada Covid-19 pandemisinde sağlık hizmeti - sosyal yaşam ve iş yaşamında atılacak adımların bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını sağlayacak kanuni düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye, uygulanan ekonomik programın yarattığı ve Covid-19 pandemisinin etkisiyle dramatik bir hal alan ekonomik krizin meslek mensubu üyelerimizle birlikte milyonlarca yurttaşımızın üzerindeki yıkıcı etkisini, azaltılmayan vergi yükünü, kapanan 300 bine yakın işyerini, milyonları bulan yeni işsizi ve iş bulma umudunu yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli olarak gündemine almaya, ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve Meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz."

BAĞLANTILI HABERLER