Dilan ÇİÇEK


+GERÇEK- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 20 Aralık gecesi Kur Korumalı Mevduat (KKM) açıklamasına benzer şekilde piyasaların kapanmasının hemen ardından yeni bir düzenleme yaptıklarına dair açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif Döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildiği duyuruldu.

'ÇOK SIKIŞIKLIK OLDUĞU BELLİ'

Ekonomist Mustafa Sönmez, getirilen yeni düzenlemeyi +Gerçek'e değerlendirdi. Sönmez düzenlemeyi, "Bu akıl işi değil, hakikaten saçmalık" olarak değerlendirirken, "Çok sıkışıklık olduğu belli. Çok sıkıştıkları için firmaları şimdi döviz bozmaya zorluyorlar. Tabi ne sonuç verir bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Sönmez yapılan düzenlemeyi şu sözlerle açıkladı:

"Bunlar dövize sıkışınca şirketleri zorluyorlar. Dövizi mümkün olduğu kadar az bulundurun, TL’ye dönün. eğer bizimle iş yapmak istiyorsanız döviz varlıklarını azaltın yani döviz satın. Ben de şakayla karışık başka bir tweet attım. Yarın öbür gün devlet dairesine işiniz düşünce diyecekler ki, senin bankada döviz mevduatın var önce git onu boz, sonra senin işini yapalım. Bu tabi işin espri kısmı ama buna zorlamaya başladılar firmaları falan da. Yani tabi firmalar dövizi boşuna tutmuyorlar, ithalat yapmak zorundalar. İhtiyaçlarını görmek zorundalar. Ondan dolayı döviz varlığında kalıyorlar ama çok sıkışıklık olduğu belli. Çok sıkıştıkları için firmaları şimdi döviz bozmaya zorluyorlar. Tabi ne sonuç verir bilemiyorum."

Mustafa Sönmez'in konuyla ilgili tweeti şöyle:

Sönmez, firmaların bu düzenlemeye boyun eğmesi durumunda döviz fiyatlarının düşmesinde bir etkilenme olabileceğini belirtirken, "Fakat buna firmalar rıza gösterir mi, ellerindeki dövizi satarlar mı? Çünkü sattığın dövizi bir de hangi fiyattan alacaksın? Bu akıl işi değil, hakikaten saçmalık.. Bir adım ötesi, git bankada dövizin var onu bozdur ben senin işini yapayıma kadar gider bu" ifadelerini kullandı.

BDDK'nın yeni düzenlemeye dair yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen üç aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son bir yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir."