Coronavirus Bilim Kurulu, temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini mutasyonlu virüse göre güncelledi. Buna göre hastaların karantinası tek kişilik odalarda yapılması öngörülüyor. 10. günün ardından test sonucunun pozitif çıkması durumunda 48 saat arayla kontrol testi yapılması önerildi.

Mutasyonlu Coronavirus geçiren hastalara uygulanacak karantina önlemlerini içeren düzenleme şu şekilde:

“Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir.

Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.”

Varyant Suşlar ile ilgili olarak;

Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir.”