Sağlık Bakanlığı, “Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik” yayımladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak teknolojiye dayanılarak sunulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak vurgulandı.

Yönetmelikte, “Uzaktan sağlık hizmeti” şöyle tanımlandı: Bu yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almış olan sağlık tesislerinde, sağlık meslek mensubunun, sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık bilgi sistemi üzerinden sunduğu sağlık hizmetini ifade eder. Yönetmeliğe göre isteyen vatandaş uzaktan muayene olabilecek, gözlem ve takibi yapılabilecek. E-reçete, e-rapor yazılabilecek. Hatta uzaktan cerrahi müdahale dahi yapılabilecek, Türkiye'deki doktorlar tüm dünyadan hasta bakabilecek.

BAKANLIK FAALİYET BELGESİ VERECEK

Uzaktan sağlık hizmeti sunmak isteyen sağlık tesisine gerekli şartları sağlaması hâlinde Bakanlıkça uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi verilecek. Faaliyet izni, sağlık tesisinin mevcut faaliyet izin belgesine işlenecek. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri için Bakanlık resen uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izni verebilir.

Yönetmeliğin kapsamı şöyle açıklandı:

Bu Yönetmelik; uzaktan sağlık hizmeti sunan tüm sağlık tesislerini, uzaktan sağlık hizmeti sunumunda yer alan tüm sağlık meslek mensuplarını, uzaktan sağlık bilgi sistemi geliştiricilerini ve uzaktan sağlık hizmeti almak isteyen gerçek kişileri kapsar.

YASAKLAR

Bakanlıktan izin almadan uzaktan sağlık hizmeti sunulamayacak.

Yetkili olmadığı bir alanda uzaktan sağlık hizmeti sunulamayacak.

Sağlık tesisi, adına çalışma belgesi hekim aracılığıyla uzaktan sağlık hizmeti sunamayacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından kaydedilmiş tıbbî cihazlardan başka bir tıbbî cihaz kullanımına izin verilemeyecek.

Uzaktan sağlık bilgi sistemi, amacının dışında kullanılamayacak.

Sağlık tesisi ve/veya sağlık meslek mensubu, randevu alacak kişiyi uzaktan sağlık hizmeti almaya zorlayacak şekilde davranamayacak.

Sağlık hizmetinin uzaktan sunuluyor olması, sağlık hizmetinin niteliğinden ödün verme sebebi olarak kabul edilemeyecek.

Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat haricinde işlenemeyecek.

6 AY UYUM SÜRESİ

Yönetmelik bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla uzaktan sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık tesisleri, en geç altı ay içerisinde uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi almak zorunda olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe link üzerinden ulaşabilirsiniz.