Halkların Demokratik Partisi (HDP), işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve Coronavirus salgını süreci göz önünde bulundurularak, çalışma koşullarına ilişkin gerekli düzenleme ve iyileştirmelerin yapılması amacıyla Meclis araştırması istedi. Meclis Genel Kurulu’na sunulan önergede, işçilerin kıdem, ihbar, ücret alacakları ile ölüm ve iş kazası tazminatlarının ödenmesinin sağlanması istendi.

Önergenin gerekçesinde, ekonomik krizin derinleştiği, Türkiye’de işçi ve emekçilerin son derece zor koşullarda çalıştığı belirtildi. Önergede, “Bu zor çalışma koşullarının yanı sıra işçiler, işverenleri tarafından birçok hak gaspına uğramakta ve mağdur edilmektedirler. Emeklerinin karşılığını alamayan isçiler, bu hak gasplarına karşı yıllardır mücadelelerini sürdürmektedirler” denildi.

‘İŞÇİLER SALGININ HEDEFİNDE’

İktidarın işçilerin haklarını korumak yerine patron ve sermaye gruplarını desteklediğine yer verilen önergenin devamında, şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde işçilerin haklarını talep etme amacıyla yürüttükleri eylemliliklerdeki artış, iktidarın bu konudaki eksikliklerini kanıtlar niteliktedir. Ülkenin dört bir yanında işçiler alanlarda, sokaklarda işyerlerinde haklarını aramaktadır. Fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda ya da küçük atölyelerde çalışan isçiler, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına rağmen, üretimi devam ettirebilmek için işyerlerine gitmek zorunda bırakılmaktadır. İşçiler, hali hazırda isçi sağlığı ve güvenliğine dair önlemlerin son derece kısıtlı olduğu bu kalabalık ortamlarda salgının doğrudan hedefindeler.”

Genel Kurul’da oylamaya sunulan önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.