Sayıştay, bütçe hakkının kullanılmasına yönelik olarak TBMM adına kamu ve kuruluşlarının denetimini yapar, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlar. Sayıştay’ın 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda, yargılama faaliyetleri hakkında da bilgi verildi. Raporda geçen yıl milyonlarca liralık kamu zararı saptadı. Sayıştay, 575 yargılamaya esas dosya için kamu zararı tespit etti. Sayıştay, 410 milyon 706 bin 87 TL, 2 milyon 177 bin 745 dolar ve 16 milyon 918 bin 141 euro için tazmin kararı verdi. Ayrıca mali rapor ve tabloları etkileyen mevzuata aykırı binlerce bulgu da tespit edildi. Mali rapor ve tabloları etkileyen hata sayısı ise 5 bin 525 oldu.

‘YARGILAMA DAİRELERİNE 575 YARGILAMAYA ESAS RAPOR VE EK RAPOR ULAŞTI’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Sayıştay 2021 yılında yargılama dairelerine 575 yargılamaya esas rapor ve ek rapor ulaştığına işaret edilerek şöyle denildi: “Bunların 231’i önceki yıllardan devreden, 344’ü ise 2021 yılında gelen raporlardır. Bu raporlardan 413’ünün yargılaması tamamlanmış ve ilam düzenlenmiştir. Yargılanan raporlarda kamu zararı olarak ileri sürülen tutarlardan, 410 milyon 706 bin 87 TL ile 2 milyon 177 bin 745 dolar ve 16 milyon 918 bin 141 euro kamu zararı için tazmin kararı, 750 milyon 805 bin 84 TL ve 614 bin 683 euro için hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna karar verilmiş olup 134 milyon 784 bin 36 TL ile 190 bin dolar ve 84 bin 840 euro ise sorgu üzerine yargılama öncesinde tahsil edilmiştir.”

11 DOSYA CUMHURİYET SAVCILARINA GÖNDERİLDİ

Raporda ayrıca Türk Ceza Yasası’na göre, suç oluşturan fiillere ilişkin olarak gereği yapılmak üzere 11 konunun ilgili kamu idarelerine ve/veya cumhuriyet savcılıklarına gönderilmesine karar verildiği belirtildi. Yargılama dairelerince verilen hükümler aleyhine Temyiz Kurulu’na 2021 yılında yapılan başvuru sayıları da paylaşıldı. Raporda şöyle denildi: “Temyiz Kurulu’na 2 bin 526’sı önceki yıllardan devreden, 2 bin 383’ü de 2021 yılında gelen olmak üzere toplam 4 bin 909 dosyadan 2 bin 107’sinin yargılaması yapılarak ilamı düzenlenmiş, 2 bin 802’si ise derdesttir. Temyiz Kurulu’nca temyizen inceleme sonucunda 781 karar verildi. 781 kararın, 441’i tasdik ve düzelterek tasdik kararı, 201’i bozma ve kaldırma kararı, 78’i karar düzeltmesi ile kaldırma/bozma ve karar düzeltmesine mahal olmadığına ilişkin karar, 61’i ise diğer kararlardır. Başsavcılık tarafından 2021 yılında dairelerden gelen 160 rapor ve 180 ek rapor için görüş yazılmış, 2 bin 510 temyiz karşılaması gerçekleştirilmiştir.”

DENETİMDE TOPLAM 5 BİN 525 HATA

Raporda düzenlilik denetimine ilişkin bulgu sayılarına da yer verildi. Buna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 718 mali rapor ve tabloları etkileyen hata tespit edildi. Mevzuata uygunluğa ilişkin hata sayısı ise 818 oldu. Toplam 1536 hata bulundu. Sosyal güvenlik kurumları ve diğer idarelerde 277’si mali rapor ve tabloları etkileyen hata, 446’sı mevzuata uygunluğa ilişkin hata olmak üzere toplam 723 bulgu kayda geçti. Mahalli idarelerde ise mali rapor ve tabloları etkileyen hata sayısı 1259, mevzuata uygunluğa ilişkin hata sayısı da 2 bin 7 oldu. Toplam 3 bin 266 bulgu tespit edildi. Tüm kurumların toplamına bakıldığında ise mali rapor ve tabloları etkileyen hata sayısı 2 bin 254, mevzuata uygunluğa ilişkin hata sayısı da 3 bin 271, toplamda ise 5 bin 525 oldu.