Seda TAŞKIN 


ARTI GERÇEK - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman milletvekili Necdet İpekyüz, Sağlık Bakanlığı’nın Sayıştay’ın 2020 yılı raporlarında yer alan şehir hastaneleri yapan bazı şirketlerin işlettiği ticari alanların doğalgaz faturalarının Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmesine ilişkin soru önergesi verdi. 

‘DOĞALGAZ FATURALARI SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ÖDENDİ’ 

İpekyüz, Sayıştay raporunda bazı şehir hastanelerinde bulunan ticari alanlara ilişkin usulsüzlükler yapıldığı tespit edildiğini belirterek, “Raporda, ticari alanların tüm maliyetlerinin, sözleşmeler gereği, hastaneyi yapan şirketlerin sorumluluğunda olduğu belirtilmiş ve bu alanlarda elde edilen tüm gelirin de şirketlere bırakılacağı kaydedilmiştir. Ancak raporda hastanelerdeki ticari alanların doğalgaz faturalarının bakanlık tarafından ödendiği ve bununla ilgili bir mahsuplaşma yapılmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi. 

İpekyüz verdiği önergede şu ifadelere yer verdi: 

“Sayıştay Raporunda ilgili konu hakkında bakanlığın 2019 yılında da uyarıldığı ve “2019 yılı Denetim Raporu’na bakanlık tarafından verilen cevapta, konuların düzeltilmesi için çalışma başlatıldığı belirtilmişse de 2020 yılı denetimi kapsamında yapılan incelemede bakanlık tarafından bu hususa ilişkin düzeltici bir işlem tesis edilmediği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verilmiştir. Ayrıca bakanlığın bu yıl şirketler tarafından kullanılan doğalgazın ödenmesi için gerekli talimatları verdiği de kaydedilmiş, 'Ödenen doğalgaz faturaları tüm hastanedeki kullanımları kapsadığından ticari alanlarda kullanılan doğalgaz tutarlarının mahsuplaşmaya konu edilmesi gerekmektedir’ önerisi yer almıştır”

İpekyüz bunların yanı sıra Sayıştay raporlarıda bazı şehir hastanelerinde Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı şehir hastanesi projelerinde ticari alan olarak gösterilmeyen alanların şirketler tarafından ticari alan olarak kullanıldığının belirtildiğini ve konuyla ilgili, “Görevli şirketler tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin bakanlık tarafından onaylanan uygulama projelerinde belirtilen alanlarla sınırlı olmak üzere yürütülmesi veya bakanlık tarafından mevcut ticari alan artışlarının onaylanması durumunda söz konusu artışlar için kullanım bedeli revizyonu yapılması gerekmektedir” tavsiyesi yer aldığını söyledi. 

İpekyüz Sayıştay raporlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

1.    Sözleşmeye rağmen bazı şehir hastanelerinin doğalgaz faturalarının ödenmesinin sebebi nedir? 
2.    Raporda bahsi geçen şehir hastaneleri hangileridir ve yapılan ödemelerin tutarı ne kadardır?
3.    Bakanlık tarafından faturaların ödemesine ilişkin söz konusu karar hangi tarihte, kimler tarafından alınmıştır ve bu konuda Sayıştay tavsiyesine uyulmama gerekçesi nedir?
4.    Sayıştay’ın uyarısı sonrası ilgili mahsuplaşma yapılmış mıdır?
5.    Sözleşmede ticari alan olmamasına rağmen ticari alan olarak kullanılan alanlar için Bakanlığınız tarafından herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Yapıldıysa, bu konuda bir yaptırım söz konusu olmuş mudur?
6.    Şehir hastanelerinde özel alan işleten, alt taşeron olarak görev yapan firmaların, doğalgaz faturalarının ödemesi kimin tarafından yapılmaktadır?  
7.    Bakanlığınız tarafından şehir hastanelerine ilişkin denetimler yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa denetimler hangi sıklıkta ve kapsamda yapılmaktadır?
8.    Bakanlığınız tarafından ortaya çıkan bu kamu zararı için herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?
9.    Ortaya çıkan kamu zararının ilgili kamu görevlilerine rücusu söz konusu olacak mıdır?