Şeriat çalıştayı düzenlenecek, 'ülkedeki ahlak krizi' konuşulacakArtı Gerçek

Çalıştayın gerekçesi ‘Pozitif hukuk yapılarının ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu ahlak krizini aşmaya yetmediği ortadadır’ olarak açıklandı, geleneksel fıkıh vizyonundan bahsedildi.


Anadolu İlahiyat Akademisi, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun danışmanlığında, 2020 yılı nisan ayında “Değerlerden Pratiğe Ortak Bir Fıkıh-Hukuk Politikası” başlıklı bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştayın gerekçesinin, “pozitif hukuk yapılarının ülkenin ve dünyanın ahlak krizini aşmaya yetmemesi” olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Işık Kansu’nun haberine göre Anadolu İlahiyat Akademisi Kurucu Genel Müdürü Tuncer Namlı imzasıyla çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlere gönderilen mektupta, çalıştayın çıkış noktasının ülkenin içinde bulunduğu “hukuk krizi” olduğu kaydedilerek “Tarihsel, kültürel, sistemsel pek çok yönü olan bu krizin özünde bir ahlak krizi olduğunu fark etmek zor değildir. Pozitif hukuk yapılarının ülkemizin -ve dünyanın- içinde bulunduğu ahlak krizini aşmaya yetmediği ortadadır. Ahlak krizi aşılmadıkça hukuk yapılarının verimli ve adaletli olamayacağı da ortadadır” denildi.

‘MODERN HUKUK İLE GELENEKSEL FIKIH BİRBİRİLERİNE YANAŞTIRILMALI’

Ahlak alanında en iddialı olan dini kurum ve geleneklerin de yetersiz kaldığı yazılan mektupta, düzenlenecek çalıştaya ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

“Çalıştay serimiz, modern pozitif hukuk ile geleneksel fıkhın birlikte gözden geçirilmesi ve birbirine yanaştırılması vizyonu üzerine kuruludur. Bu iki alan birbiriyle uyuşmaz görünebilse de evrensel ve İslami değerlerin birbiriyle uyuşması gerektiğini, bu uyuşmanın hukuk diliyle ifade edilip uygulamaya konulabileceğini düşünmekteyiz. 2020 yılı çalıştayımız bu düşüncenin teorik olarak olgunlaştırılmasına adanmıştır.”

HUKUKUN HER ALANINDA

Mektupta ayrıca, izleyen yıllardaki çalıştaylarda aile hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku gibi somut uzlaştırma çabaları içine girmenin hedeflendiği belirtilerek şöyle denildi: “Modern ve geleneksel hukuk sistemlerini süzerek her hukuk alanı için ortak değerler dizgesi üretebilmeyi ve bu dizgelerin hukuk politikalarına aktarılmasını ümit ediyoruz. Bu bağlamda, başta ilahiyat ve hukuk fakülteleri öğretim elemanları olmak üzere, konuya ilgi duyan sosyal bilimcilerin ve tecrübeli uygulamacıların desteğini beklemekteyiz.”

İLAHİYAT AKADEMİSİNİN AMAÇLARI

Anadolu İlahiyat Akademisi, Hacı Bayram Camii’nin bulunduğu mahallede, Melih Gökçek’in Ankara Belediye Başkanlığı döneminde onarılan Boyacılar Sokak’taki bir yerleşimde çalışmalarını sürdürüyor. Akademi, üstlendiği misyonu “İslamı ilk ve esas kaynaklardan hareketle doğru bir şekilde anlamak, duygusal ve geleneksel olarak sahip olunan dini duyarlılığı bilgi ve bilinç ile buluşturmak, din eğitiminde, öğrenmeyi öğreten bir yaklaşımla, öğreneni, eğitimin pasif öğesi olmaktan kurtarıp öznesi haline getirmek, hayatı ve olayları Müslümanca okuyan ve düşünen, üretken, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler yetişmesine ön ayak olmaktır” olarak açıklıyor. Akademinin vizyonunun da şu olduğu ifade ediliyor:

“Din eğitiminde, İslami kişiliği oluşturacak usul ve yöntemlerin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan, İslamı kaynağından öğrenmiş bilinçli bireyle yetiştiren öncü ve örnek bir kurum olmaktır.”

Akademinin ilkeleri, “ilahi vahiy, nebevi sünnet, kollektif akıl ve kişilikli birey” olarak tarif edilirken, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında çalışma yapmak isteyen öğrencilere yönelik lisans ve lisans üstü destek programları uyguluyor.