Derya OKATAN


ARTI GERÇEK- “İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu Sayın Başkanı, dün komisyona davet edildiniz, gitmediniz” diyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, baro başkanlarının toplantıya katılması talebini reddettiği ortaya çıktı. Karara karşı çıkan iki üye ise baro başkanlarının mücadelesine dikkat çekerek, “Öncelikli konuşma süreci yürütme hakkına sahip olanlardır” dedi.

Baro başkanları, “çoklu baro” düzenlemesinin Meclis’e sunulmasından bir gün sonra Türkiye Barolar Birliği’ne yazılı başvuru yaparak, “Baro başkanları arasından seçilecek bir heyetin Türkiye Barolar Birliği temsilcileri olarak görüşmelere katılımının sağlanmasını” talep etmişi. Aynı gün toplanan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, oy çokluğu ile talebi reddetti ve Adalet Komisyonu toplantısına baro çalışanı bir avukatın katılması kararı aldı.

İki üye ise baro başkanlarının talebinin kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

‘ÖNCELİKLİ KONUŞMA HAKKI SÜRECİ YÜRÜTENLERİN’

TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Filiz Saraç, karara karşı oy yazısında,“Avukatlık Yasası’na ilişkin gündemdeki değişiklik önerileri savunma hakkı, avukatlar ve meslek örgütlerimiz olan barolar açısından ciddi kayıplara yol açacak niteliktedir. Süreci yürüten Baro Başkanlarımızdan TBMM Adalet Komisyonu’nda TBB adına temsil talebi gelmişken, Baro Başkanları yerine mesleki birikimine saygı duymakla birlikte böylesine önemli ve hayati bir konuda, temsile ilişkin duruşunda gerekli tavrı göstermediği için eleştirilen TBB Başkanı’nın bulunduğu Kurumumuzdaki bağlı çalışan durumundaki meslektaşımıza bu sorumluluğun verilmesinin kabul edilebilir hiçbir gerekçesi yoktur. 19 Mayıs ve 1 Haziran bildirgeleri, illerinde başlattıkları yürüyüşleri, 22-23 Haziran Ankara’da yaşanan olaylarda gösterdikleri direnç ile Baro Başkanları tarihe mal olacak bir şekilde süreci yürütmüşlerdir. Meclis görüşmelerinde takip ettikleri sürecin gereği ve bizatihi konunun, sorunun muhatabı olmaları nedeni ile öncelikle konuşma, süreci yürütme hakkına sahip olanlardır” dedi.

‘BAROLARIN BÜYÜK DİRENÇLE SÜRDÜRDÜĞÜ HAKLI VE MEŞRU MÜCADELE’

TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Hüseyin Özbek de karşı oy yazısında, şunları ifade etti:

“Avukatlar, barolar ve kamuoyunca dikkatle izlenen bir süreçte sunulan taslak, bireysel ve meslek örgütlerimiz olan barolar açısından ciddi kayıplara yol açacak özellikler taşımaktadır. Ülkemizde mevcut 80 baromuzun tamamının ve TBB’nin katılımı ile gerçekleştirilen 19 Mayıs 2020 tarihli baro başkanları toplantısında bu taslağa topyekun karşı çıkılmıştır. 1 Haziran 2020 tarihinde TBB’nin ev sahipliğinde yapılan başkanlar toplantısında 19 Mayıs kararları bir kez daha teyit edilmiştir. TBB Yönetim Kurulu da bu değişikliklere karşı olduğunu açıklamıştır. Taslaktan vazgeçilmeyeceği anlaşılınca, baro başkanları 22 Haziran’da Ankara’ya girişte yapılacak sembolik bir yürüyüş sonrası Anıtkabirde saygı duruşunda bulunmak istemişlerdir. Baro başkanlarının Ankara’ya girişinin engellenmesi, geceyi çok zor koşullarda, kolluk barikatı altında açık havada geçirmek zorunda kalmaları üzerine konu daha vahim bir boyut kazanmıştır.

“Meslek örgütlerimiz olan baroların büyük bir kararlılık ve dirençle sürdürdükleri haklı ve meşru mücadelenin gelinen aşamasında, TBMM komisyonuna gelmiş olan taslağın görüşülmesinde bulunmaları son derece önemli ve gereklidir. Bireysel olarak fiilen avukatlık yapmalarının yanında kurumsal yönetim ve temsil birikimine fazlasıyla sahip olan baro başkanlarının bu görüşmelerde ciddi katkılarda bulunacakları kuşkusuzdur.”