TEİS: İlaç zammı değil euro kuru güncellemesiArtı Gerçek

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yasal formüle göre her yıl belirlenen ve kamu ilaç ödemelerinde geçerli olan euro kurunu 2020 için 3,8155 TL olarak belirledi.


ARTI GERÇEK - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yasal formüle göre her yıl belirlenen ve kamu ilaç ödemelerinde geçerli olan euro kurunu 2020 için 3,8155 TL olarak belirledi. Belirlenen kurla ilgili güncelleme, ilgili kuruluşlara gönderildi.

Artışa yönelik bir değerlendirme yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 2019’a göre euro kurunun 41 kuruş artırıldığını hatırlatarak, ilaç fiyatlarının da buna göre güncelleneceğini kaydetti.

Saydan, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda “senede bir kere ilaç döviz kuru-euro değeri belirleniyor. Mevzuata göre 19 Şubat tarihinde “ilaç üretici ve ithalatçıları” için yeni fiyat uygulaması başlar. İlaçta euro değeri belirlenir, bu değer sabittir ve günlük döviz fiyatlarına benzemez ve senede bir kere yapılır.

Saydan, bu yıl geçmiş yıllara göre daha az sıkıntı yaşadıklarını ve bunun sebebinin TİTCK’nun 25.12.2019 tarihli 2019/3 nolu genelgesi olduğunu söyleyerek, genelgenin uygulama başlangıç tarihinin de 01 Şubat 2020 olarak belirlendiğini belirtti. Saydan, genelgeye göre; İTS bildirimlerinin yapılması için ilaç firmalarına  getirilen süre kısıtlamasının eczanelere olan ilaç akışının durmasını engellediğini ifade etti. 

İLAÇ FİYAT KARARNAMESİNDE YENİDEN DÜZENLEME GEREKİYOR.

İlaç ve eczacılık hizmetinin sürdürülebilirliği açısından İlaç fiyat kararnamesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Saydan, şöyle devam etti: 

"– İlaç fiyatlandırmasında yılda bir defa euro kuruna bağlı olan uygulamadan vazgeçilerek belirli aralıklarla enflasyon oranında artış yapılmasının sağlanması,

- Artan işletme giderlerimiz göz önünde bulundurularak ilaç fiyat değişikliklerinde özellikle 4. ve 5. kademe ilaçlarda eczacı kar oranlarının yeniden belirlenmesi, sağlanmalıdır.

Bu güncelleme sağlanmadığı takdirde bulunamayan ilaç sorunu ne kadar tedbir alınırsa alınsın devam edecek, yeni molekül ilaçlar ülkemize gelmeyecek ve yerli ilaç üretimine ağırlık verilmesini sağlayacak olan milli ilaç projesi tam anlamıyla hayata geçmeyecektir.

Ülkemizdeki ilaç tüketimi bölgelere hatta şehirler göre değişiklik gösteriyor. Bazı illerde yoka giren ilaçlar, başka illerde hala bulunabiliyor. Bunun için 6197 sayılı kanunumuzda “eczaneler arası takas” yapılabilmesi mümkün olmasına rağmen, TİTCK tarafından sadece il içi takas uygulamasına izin veriliyor. Bu durum komşu illerdeki eczacı meslektaşlarımızdan bile vatandaşlarımızın ilaçlarını takas edip almamıza engel oluyor. Öyle ki mesafeleri çok yakın ama farklı il sınırlarında olan karı-koca meslektaşlarımız bile kanunumuzun verdiği bu kolaylığı kullanamıyor. Bu engelin kaldırılması özellikle sıkıntı yaşadığımız bu süreçte ilaç ve eczacılık hizmetimize kolaylık sağlayacak. İlaç sıkıntısı yaşanmaması, piyasada bulunan ilaçların efektif kullanımının sağlanması için iller arası takas yasağının kaldırılması gerekiyor. 

BULUNMAYAN İLAÇ SORUNUNU AZALTMAK İÇİN ECZANELER ARASI TAKASTA KISIT KALDIRILMALI

İlaç; vazgeçilemez, ertelenemez ve yerine başka bir şey kullanılamayan hayati bir üründür. İlacın ikamesi olmaz, ihtiyaç duyulduğunda bulunabilir ve ulaşılabilir olması hayati önem taşımaktadır. İlaç üretici, tedarikçi ve dağıtıcı firmaların, ilacın piyasaya arzında problem yaşanmaması için gereken gayreti göstermeleri gerekmektedir.

Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak, meslektaşlarımızın vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat her tüm olumsuz koşula rağmen ilaç hizmeti verebilmek için çalıştığını, bu konuda yaptıkları fedakarlıkları bilmelerini arzu ediyoruz. İlacın her zaman ulaşılabilir ve bulunabilir olması için yetkililerin taleplerimize ve önerilerimize kulak vermesi gerektiğinin altını bir kez daha önemle çiziyoruz."

İLAÇTA İTHALATA BAĞIMLILIK GİDEREK ARTIYOR

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da, yaptığı yazılı açıklamada, kur değişikliği kararının ardından fiyat artışlarının yaşandığını vurguladı, yerli ilaçların satış miktarında azalmalar yaşandığını kaydetti.

“Yerli ilaçlar kutu bazında eriyor ve bunun sonucunda ilaçta dışa bağımlı hale geliyoruz. Bunun önüne geçmek için yerelleşme çalışmaları yapılıyor. Ancak ilaç pazarında bunun karşılığını henüz görmedik” diyen Erdoğan Çolak, ilaç fiyatı arttığı için hastaların katkı paylarının da yükseldiğini, ilaç bedelinin yüzde 18’ine kadar çeşitli adlar altında ödemeler yapıldığını vurguladı.

Çolak, “Biz pahalı ilacı savunmuyoruz. Hastanın ilaca erişiminin her şeyden önemli olduğunu savunuyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için de hem eczanelerin yaşaması lazım, hem de ilacın piyasada olması lazım. İlaç firmaları fiyat politikalarından ötürü üretim yapmazsa ya da ilacı getirmezse pek çok sıkıntı baş gösteriyor. Dönem dönem yaşadığımız ilaç yoklukları, bazı ilaçların piyasada kısıtlı olması bundan kaynaklanıyor. Tüm bu tablo içerisinde eczacıların gelirinin ciddi bir biçimde eridiğini söylemek mümkün. Gerek sosyal medyada gerek basında bunun aksini iddia eden bir bilgi kirliliği almış başını gitmiş durumda” yorumunu yaptı.