Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne bağlı Ölüdeniz ve Kayaköy'de içinde arkeolojik ve doğal sit alanı bulunan altı noktasında jeotermal kaynak aramasına dönük projeye onay vermedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Muğla’ya bağlı Fethiye İlçesi’nin Kayaköy Mahallesi ve Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan 2 bin 182,5 hektarlık alan için jeotermal kaynaklar arama İhalesini Abdulvahap Çelik isimli bir şahsa vermişti. Gerekli izin ve ruhsatlarla ilgili süreci de onaylamıştı. Projeyle ilgili ÇED süreci de başlatmıştı.

JEOTERMAL ARANACAK ALTI NOKTADA ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANLARI VAR

Projenin yer aldığı noktalar arkeolojik ve 1. Derece doğal sit alanları bulunuyordu. Sondaj noktalarından iki tanesinin Ölüdeniz Plajı Lagünü'nünde arkeolojik sit ve 1. derece doğal sit alanı içerisinde, bir tanesinin Kayaköy Mahallesi Soğuksu Plajı mevkiinde 1.derece doğal sit alanı içerisinde, bir tanesinin Delikliburun/Gemiler Sahili arkeolojik sit ve doğal sit alanı içerisinde, iki tanesinin de Darboğaz Plajı kuzeyindeki Oyukbaşı Tepesi mevkiinde 1. derece doğal sit alanı içerisinde kaldığını belirtilmişti.

BAKANLIK TEPKİLERDEN SONRA PROJEYİ YENİDEN ELE ALDI

Konuyu Artı Gerçek ile birlikte diğer basın organları da gündeme getirmiş, büyük bir tepki oluşmuştu. Konuyu yeniden değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, söz konusu projeye onay vermedi.

Konuya ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün Muğla Valiliği’ne jeotermal kaynak aramayla ilgili gönderdiği yazıda "Talep alanının Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde olduğu, bahse konu talep alanlarının kısmen 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. Maddesine göre 3 Mart 2020 tarihli ve 2221 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan ve 4 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanarak ilan edilen kesin korunacak hassas alan içerisinde, kısmen tescilli 1. Derece doğal sit alanı içerisinde" kaldığı ifade edildi.

BAKANLIK: PROJE UYGUN MÜTAALA EDİLMEMEKTEDİR

Yazıda "Ayrıca bakanlığımız tarafından yapılan Fethiye-Göcek ÖÇKB karasal biyolojik çeşitliliğin tespit projesi sonuçlarına göre talep alanlarında “aetheorize bulbosae-Pinetum brutia ve alysso-Genistetum acanthocladae” birliklerinin yayılım gösterdiği habitatların bulunduğu hususları tespit edilmiştir" dendi.

Yazının sonuç kısmında projenin uygun görülmediği belirtilerek şöyle dendi: "Bu kapsamda yapılması planlanan faaliyetin mutlak koruma gerektiren 'kesin korunacak hassas alan' tanılı alanda kalması ve mevcut flora fauna, ekosistem ile yukarıda adı geçen bitki birliklerinin bütünlüğüne zarar verecek olması sebebiyle bakanlığımızca uygun mütaala edilmemektedir."