ARTI GERÇEK - Türkiye İşçi Partisi (TİP), grevleri yasaklama ve hak gasplarıyla övünen sermaye dostu AKP hükümetinin emek düşmanı ekonomi politikaları sonucu yaklaşmakta olan krize ilişkin bir beyanname hazırladı.

Krize karşı işçiler için hazırlanan acil önlem paketinde TİP, büyük bir ekonomik krizin kapıda olduğuna dikkat çekti. Emekçilerin söz konusu ekonomik krizin etkilerini her gün yaşadığını vurgulayan TİP, seçimden sonra ise çok daha ağır koşulların dayatılacağı uyarısında bulundu.

“Ekonomik krize karşı emekçinin çıkarını savunan bir önlem paketi acilen yaşama geçirilmelidir” diyen TİP, krizin faturasının emekçilere yıkılamayacağını belirterek, krize zemin hazırlayan kamu kaynaklarının hoyratça kullanımının durdurulmasını istedi.

İŞÇİLER İÇİN ACİL ÖNLEM PLANI'NIN 9 MADDESİ

“Türkiye İşçi Partisi olarak ekonomik krize karşı acil önlem paketimiz basittir ve hemen uygulanmalıdır” denilen beyannamede acil önlemler şöyle sıralandı:

  •  İşten çıkartmalar yasaklanmalı, çalışma süreleri ücret kaybına yol açmaksızın kısaltılmalı böylelikle istihdam yaratılmalı ve işsizliği önleyici önlemler alınmalıdır.
  • Öncelikle temel gıda maddelerinden ve ilaçtan alınan KDV kaldırılmalı ve bunlara 1 yıl boyunca zam yapılmamalı, konutlarda elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarına uygulanan tüm vergiler, sabit ücretler ve fon kesintileri kaldırılmalıdır.
  • İşsizlere “işsizlik kartı” verilmeli, bu kart sahiplerine elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarında yüzde 50 indirim yapılmalı, toplu ulaşım ücretsiz olmalı, işsizlik ödeneği arttırılarak kapsamı genişletilmelidir.
  • İşsizlik Fonu kapsamında biriken ve çok az bir kısmı emekçilere aktarılan bütçeden, halen ödenmekte olan işsizlik aylığı ve süreleri artırılmalı, yararlanamayan işsizler hemen kapsama alınarak aylık bağlanmalıdır.
  • Ekonomik krizi tetikleyen en büyük nedenlerden birisi olan, başta Osmangazi Köprüsü, İstanbul 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli gibi "Kamu Özel İşbirliği" projelerinden bitenlerin sözleşme koşulları emekçiler lehine düzenlenmeli, fahiş kamu garantileri iptal edilmeli, yeni başlamış veya başlamakta olan projeler acilen durdurulmalı ve sözleşmeleri gözden geçirilmelidir.
  • Özel sermayeye vergi affı uygulamaları iptal edilmeli, şirketlerin zaten ödemeleri gereken vergiler tahsil edilerek krizden çıkış için kaynak yaratılmalıdır.
  • Halk Garanti Fonu kurulmalı, halkın borçlarla boğuşan en yoksul kesiminin banka borç faizleri silinmeli, kalan borç için, patronlara yaptıkları gibi faizsiz, uzun dönemde ödeme planı sunulmalı, işsizlerin ve en düşük gelirli emekçilerin borçları ise tamamen silinmelidir.
  • 16 yıllık AKP döneminde iddia edilen büyüme rakamları, asgari ücret artış oranlarına eklenmeli, asgari ücret sendikaların belirlediği yoksulluk sınırının üzerine çekilmelidir.
  • Yoksulluk sınırı altında yaşayan konut kiracılarına nakdi kira desteği sağlanmalıdır.”