Silopi'de 2017 yılında öldürülen DBP PM ve KJA Yürütme Meclisi üyesi Sêvê Demir, Silopi Halk Meclisi Eş Sözcüsü Pakize Nayır ve KJA aktivisti Fatma Uyar'ın cenazelerini almak için 7 Ocak 2016'da Şırnak Devlet Hastanesi morgu önüne gelen ve cenazelerin ailelere verilmemesi üzerine hastane önünde açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme bunların hareketine katılma'  suçunu işlediği iddiasıyla 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

MAHKUMİYET HÜKMÜ KALDIRILDI

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2017 yılında başlayan davada, 4 Ocak 2018'de karar açıklandı. Mahkeme, cenazeleri almak için hastane önünde bekleyen Aydoğan'ın üzerine atılı 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme bunların hareketine katılma' suçunu işlediğini ileri sürerek, 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek bu cezayı erteledi. Mahkeme, Aydoğan seçme ve seçilme, velayet hakları gibi haklardan yoksun bırakılmasına karar verdi.  Aydoğan'ın avukatı Abdullah Güleç, kararının yasaya ve usule aykırı olduğunu, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. Bunun üzerine Güleç, Antep Bölge Asliye Mahkemesi'ne istinaf talebinde bulundu. İstinaf talebini inceleyen Antep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararda yerel mahkemenin Aydoğan'a verdiği mahkûmiyet hükmünü, emsal olabilecek bir gerekçeyle kaldırarak beraat kararı verdi.

'İZİNSİZ DE OLSA TOPLANTI VE GÖSTERİYE KATILMAK SUÇ DEĞİL'

Oy birliğiyle alınan kararda, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun benzer suçlamaya ilişkin 2015 yılında verdiği bir karara atıfta bulunan Mahkeme, şunları kaydetti:

"Kararda açıklandığı üzere barışçıl toplantı ve gösteri  yapma hakkının  Anayasa'nın 34'üncü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 20'nci, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 11'inci, Çocuk Hakları  Sözleşmesinin 15'inci ve 2911 Sayılı Yasanın 3'üncü maddesi gereğince 'Herkesin silahsız, saldırısız toplanma hakkı' olarak teminat altına alındığından izinsiz de olsa silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma, bu toplantı ve gösteriye katılma halinde suç sayılmayacaktır" denildi.

'ORTADA SUÇ YOK'

Kanunsuz bir toplantı ya da gösteriye hangi şartlar ve koşullarda müdahale ve yasal yaptırım yapılacağının yasada belirlendiğini hatırlatan Mahkeme, kararın devamında, "2911 Sayılı Yasanın 28. Maddesinde yasalara aykırı hareket başlığı altında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerini düzenleyen ve yönetenlerle ve bunların hareketlerine katılanlar yönünden yaptırım öngörülmüştür. Bu maddede düzenlenen suçun oluşabilmesi için kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya yönetmek veya düzenleme ve yönetme fiillerine katılmak gerekmektedir. Eğer bir toplantı ve gösteri yürüyüşü saldırısız gerçekleşip dağılmışsa ortada suç yok demektir. Buna göre suç tarihinde yapıldığı ve olaysız dağıldığı anlaşılan toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı anlaşılan sanığın eyleminin üzerine atılı suçu oluşturmadığının gözetilerek beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı ve sanık istinaf itirazları bu yönüyle yerinde olduğu, mahkumiyete dair ilk derece mahkemesi hükmünün kaldırılarak, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla atılı suçtan beraatına" ifadelerine yer verdi. (Mezopotamya Ajansı)