'Türkiye'de yaşayan Suriyeli Sığınmacılar ve Kayıt Dışı Göçmenler' anketinin sonuçlarını açıklayan Türk-İş, Suriyelilerin yüzde 20.6'sının aylık 1500-1800 TL arasında ücretlerle çalıştırıldığını ortaya koyarken geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sayısının 3.7 milyona ulaştığına dikkat çekildi.

Türkiye'deki ekonomik yaşam koşullarının sorulan soruların başında geldiği ankette, 'Yiyecek, içecek, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı ne ölçüde karşılayabiliyorsunuz’ sorusuna, ankete katılanların yüzde 39.9'u 'Normal durumdayız', yüzde 36.9'u 'Zar zor geçiniyoruz' seçeneğini işaretlerken yüzde 12.7'sinin yanıtı 'Rahat karşılıyoruz-iyiyiz', yüzde 9.7'sinin yanıtı da ‘Geçinemiyoruz-zor oluyor' yanıtı verdi.

1000 LİRA ALTI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 20.6

‘Ayda kaç liraya geçiniyorsunuz, yani hanenizde yaşayanların toplam aylık harcaması ne kadar?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 20.6'sı ‘1000 lira ve altı’ yanıtını verirken, yüzde 40.7'si ‘2 bin lira’ seçeneğini işaretledi.

Aylık harcaması '2 bin 1 lira - 3 bin lira' arasında olanların oranı yüzde 20.1, '3 bin 1 lira - 4 bin lira' arasında olanların oranı yüzde 6.9, '4 bin 1 lira ve üstü' olanların oranı yüzde 4.9 olan araştırmada katılımcıların yüzde 6.7’si ise bu soruya yanıt vermedi.

'KOBİLER KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILIYOR'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye'de geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sayısının 3.7 milyona ulaştığına dikkat çekti. Diğer ülkelerden gelen vatandaşlarla birlikte bu rakamın 4 milyonu aştığını kaydeden Atalay, şunları söyledi:

“Sığınmacı işçilerin kayıt dışı istihdamını Suriyeli sığınmacı işçiler başta olmak üzere Afganistan, Pakistan ve Türki Cumhuriyetlerden gelen işçiler oluşturuyor. İşgücü piyasasında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse tamamında sığınmacı emeğinin kayıtdışı istihdam edildiği biliniyor. Bu işletmelerde sığınmacı işçiler ağır koşullarda, günde 13-14 saati bulan çalışma süreleriyle sigortasız, sosyal hak ve güvenceden yoksun, karın tokluğuna 1.500-1.800 TL ücretle çalıştırılıyor. Suriyeliler başta olmak üzere kamunun bütün kayıt dışı çalışanlara karşı hassasiyeti önemli. Kayıt dışı çalışmanın meydana getirdiği vergi kaybı, zaten bozuk olan vergi düzenini daha fazla bozarak adaletsizliğe yol açıyor. (DHA)