2020'de birçok yeni düzenleme hayata geçecek. Türkiye ilk kez değerli konut, konaklama ve dijital hizmet vergileriyle tanışacak. Gelir Vergisi, yüzde 40'lık yeni bir oranla 5 dilime çıkarılacak.

Esnafın işsizlik fonu görevini üstlenecek olan Ahilik Fonu devreye girecek. Enerji kimlik belgesi olmayan binanın alım, satım ve kiralama işlemi yapılamayacak. Yargı sisteminde yeniliğe gidilecek. Noterde kredi kartı geçecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe göre yeni yılda pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020’de yüzde 22,58 oranında artacak.

NOTERLERDE KREDİ KARTI KULLANILACAK

Noterlerde nakit yapılan ödemeler yeni yıldan itibaren kredi kartıyla yapılabilecek. Bu yıl başlayan nöbetçi noter uygulamasının ardından yılbaşından itibaren artık kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.

CEP TELEFONU KAYIT ÜCRETİ 2 BİN TL’YE DAYANDI

Yılı kapatırken 2020 yılına ilişkin yeni zamlar da belli oldu. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti yeni zamlarda en çok dikkat çeken kalemlerden biri oldu. Yeni kayıt ücreti yüzde 22,58‘lik zamla 1.500 TL‘den 1.838 TL‘ye çıkıyor. Yeni zamla 2 bin TL’ye dayanan kayıt ücreti, ‘o fiyata sıfır telefon alınıyor’ eleştirilerini de beraberinde getirdi. IMEI kaydetme ücreti ile alınabilecek telefonlar arasında birçok model bulunuyor.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ DEVREYE GİRECEK

Bu arada bu ay yürürlüğe giren yasayla 2020'de dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacak. Yüzde 7.5 olarak uygulanacak.

YARGILAMADA İKİ YENİ USUL

1 Ocak itibarıyla yargı sisteminde seri ve basit olmak üzere iki yeni yargılama usulü yargılama sistemine dahil edilecek. Soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanacak. Seri muhakeme usulü, TCK’de yer alan hakkı genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması gibi bazı suçlarda uygulanacak. Cumhuriyet savcısı, seri muhakeme usulünün uygulanmasını şüpheliye teklif edecek. Şüphelinin müdafi huzurunda teklifi kabul etmesi halinde bu usul uygulanacak.

Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecek. Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olan suçlar hakkında uygulanmayacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ YÜZDE 12'YE ÇEKİLDİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12’ye çekildi. Karar, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ GETİRİLDİ

Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlardan değerli konut vergisi alınacak. Değerli Konut Vergisi değeri 5 ile 7 milyon 500 bin lira arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 lira ile 10 milyon lira arasında olanlardan binde 6, 10 milyon lirayı aşanlardan binde 10 oranında vergi alınacak.

KONAKLAMA VERGİSİ YÜZDE 1 İLE BAŞLAYACAK

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak. Yüzde 2 olan konaklama vergisi 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler için konaklama vergisi ödenmeyecek.

Konaklama vergisi 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. 2020-Nisan ayına ait Konaklama Vergisi Beyannamesi 26 Mayıs 2020 tarihine kadar verilecek ve aynı süre içinde ödenecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 22,58 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 22,58 olarak belirlendi.

Yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.

GELİR VERGİSİ DİLİMİ SAYISI 5'E ÇIKACAK

2020 yılından itibaren ücret geliri elde edenlere vergi tarifeleri de değişecek. Gelir Vergisi Kanunun da 15, 20, 27, 35 olmak üzere dört dilim halinde uygulanan vergileme dilimleri beşe çıkarıldı.

2020 yılından itibaren gelir vergisi dilimleri 15, 20, 27, 35 ve 40 olarak uygulanacak. Tek işverenden alınan ve 500 bin lirayı aşan gelirler için de beyanname verilecek. Yeni düzenleme ile önceden tek işverenden alınan ücretin tutarı ne olursa olsun beyana tabi değildi.

YOL DESTEĞİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLDİ

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren çalışma günü esas alınmak suretiyle günlük 10 TL’ye kadar toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının verilmesi şeklinde yapılacak destekler gelir vergisinden istisna tutulacaktır.

ARAÇ KİRALAMADA VERGİLENDİRME

2020’den itibaren, aylık kira bedeli 4 bin liranın üzerinde olan kiralık binek otomobil giderlerinin 4 bin liralık kısmı ticari kazancın tespitinde indirim olarak kabul edilecek. Kiralık araç giderlerinin yakıt, bakım onarım gibi en fazla yüzde 70’i gider yazılabilecek.

ESNAFA AHİLİK FONU

Esnafın işsizlik fonu görevini üstlenecek olan Ahilik Fonu için yeni yıldan itibaren kesinti yapılmaya başlanacak. Esnaf ahilik fonuna, sigortalılar, her ay prime esas günlük kazançlarından yüzde 2, devlet ise yüzde 1 oranında pay aktaracak.

Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile devlet payı iade edilmeyecek. İş yerini kapatan esnaf gerekli şartları sağlaması halinde fondan yararlanacak.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLU OLDU

1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartı aranacak. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verecek.

Gerekli koşulları yerine getirdikten sonra bakanlık tarafından onaylanan Enerji Kimlik Belgesi, apartman girişinde herkes tarafından görülecek bir yere asılacak. Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni yapılar ise ruhsat alamayacak.

ATIK YAĞLARIN İTHALATI YASAKLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 1 Ocak›ta yürürlüğe girecek. Yönetmelikle 1 Ocak’tan itibaren motor yağı değişimi yapılan işletmelere belge şartı aranacak. Ayrıca atık yağların ithalatı da yasaklandı. Atık yağların toprağa, kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara verilemeyecek.