Türkiye geneli, NG Araştırma Şirketi'nin yaptığı koronavirüsle ilgili ankete göre katılımcıların yüzde 77'si kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı istiyor. 

Koronavirüs anketi 10-13 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişinin katılımıyla yapıldı. Araştırmayla, salgının Türkiye’ye ulaştığı mart ayından bugüne kadar geçen bir aylık süreçte, insanların koronavirüs ile ilgili düşünceleri ve hayat tarzının ne kadar değiştiği, gelecek hakkındaki beklentilerinin neler olduğu ortaya çıkarıldı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye’deki koronavirüs vakalarının ilk bir ayında yeterli bilgiye sahibim diyenlerin oranı %64'den %76'ya yükseldi. Salgının ilk bir aylık süreci içerisinde koronavirüs belirtilerini bildiğini belirtenlerin oranı %96'dan %98'e yükseldi.

Nisan ayındaki araştırmada, bir öncekinden farklı olarak seçenek göstermeden katılımcılara bildikleri koronavirüs belirtilerini yazmalarını istenildi.  Araştırmaya katılanlar arasında genel beklenti bu salgının 2 aydan önce kontrol altına alınamayacağı yönünde.

KATILIMCILARIN YARISI ÖNLEMLERİ YETERSİZ BULUYOR

Araştırmaya katılanların %49'u koronavirüs yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünüyor. Katılımcıların %44'ü önlemleri yeterli bulurken, fikri olmayanların oranı ise %7.

Katılımcıların %50'si yapılan test miktarını yeterli bulmazken, %35'i ise yeterli olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %15'i ise fikri olmadığını belirtti.

YÜZDE 21 ÇALIŞMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMAK ZORUNDA

Araştırmaya katılanların %25'i hiç evden çıkmadığını belirtti. Zorunda kalmadıkça çıkmayanların oranı %37, yalnızca temel ihtiyaç alışverişleri için dışarıya çıkanların oranı ise %21. İşi nedeniyle mecburen dışarı çıkmak zorunda olanların oranı %17. Her şeye rağmen gündelik hayatında hiç değişiklik yapmadan yaşamaya devam edenlerin oranı ise %0,3

65 yaş üstü 20 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı uygulamasına dair katılanların %86'sı bu yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma yasağını yerinde bulurken, %7'si katılmadığını belirtti. Katılımcıların %8'i ise çekimser kalmayı tercih etti.

İŞSİZLİK ARTACAK

Araştırmaya katılanlara, genel sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi sorusuna evet diyenlerin oranı %77 çıktı. Genel bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi görüşüne katılmayanların oranı %8 olurken bu konuda kararsız olanların oranı ise %15.

Katılımcıların %89'u salgının ekonomik etkilerinin olumsuz olacağını bekliyor. Diğer yandan araştırmaya katılanların %86'sı önümüzdeki 1 sene içerisinde işsizlik oranının artacağını düşünürken, %9'u değişmeyeceğini düşünüyor. İşsizliğin azalacağını düşünenlerin oranı ise %4.(HABER MERKEZİ)