Venedik Komisyonu’nun yerel yönetimlere yönelik uygulamalar, kayyım atamaları, 31 Mart’tan sonra mazbataların iptal edilmesi konusunda Türkiye’ye yaptığı çağrıya bir destek de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Sözcülerinden geldi.

Kongre sözcüleri Venedik Komisyonu'nun Türkiye'deki kazandığı halde mazbataları verilmeyen adayların durumuna ve seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin yasal görüşünü (mütalaasını) güçlü bir şekilde desteklerini açıkladı. Kongre sözcüleri Jos Wienen ve Stewart Dickson yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'VENEDİK KOMİSYONU'NUN RAPORU KIYMETLİ'

"Venedik Komisyonu'nun görüşünde yer verdiği Türkiye Yüksek Seçim Kurulu’nun kazanan adaylara hakları olan mazbataları vermeme kararının uluslararası standartlara aykırı olduğuna ve İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarının görevini askıya alma kararlarının yerel özerk yönetimin doğasına zarar verdiğine dair belirlemelerini özellikle kıymetli buluyoruz.

'TÜRKİYE ULUSLARARASI HUKUKU VE AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTINI İHLAL EDİYOR'

Seçilmiş yerel yöneticilerin, mahkeme kararları olmaksızın görevden alınmış olma durumlarının devam etmesi ve yerlerine hükümetin atadığı görevlilerin getirilmiş olması demokrasinin temel ilkeleriyle ve 1992 yılında Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın hükümleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuk standartlarına aykırıdır.

'VENEDİK KOMİSYONU'NUN TALEPLERİNE KATLIYORUZ'

Venedik Komisyonu'nun diğer konuların yanı sıra yasal mütalaasında ifade ettiği, yerel seçimlerde başarılı olmuş adayların ve belediye başkanlarının mazbatalarının verilmemesi ya da görevlerinin askıya alınması kararlarının reddi, hükümetin bu kararlarını geri alması ve ilgili yasal hükümlerini kaldırması taleplerine tamamen katılıyoruz."