Ağır ve güvensiz çalışma koşulları nedeniyle yurt dışına gitmek zorunda bırakılan doktorlar hakkında ‘Giderlerse gitsinler’ diyen AKP hükümeti, yeni hekim kadrolarında kapasiteyi artırdı ancak amacına ulaşamadı. Ankara Tabip Odası (ATO) artırılan TUS kadrolarının Ankara hastanelerindeki dolma oranlarına ilişkin çalışmasında “Geriye dönülemez bir durum yaratıldı” tespiti yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yurt dışına giden hekimleri “Giderlerse gitsinler. Biz de yeni mezunlarla devam ederiz” sözleriyle hedef almasının ardından, uzman açığının kapatılması için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadroları iki katına kadar yükseltildi ancak o kadrolar da boş kaldı. ATO Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Doğan, hazırladıkları çalışmanın bilgi notunu Cumhuriyet’le paylaştı.

Notta şu tespitler yer aldı:

CERRAHİ BÖLÜMLERİ BOŞ KALDI

“İlk beş sırada tercih edilen dallar; deri ve zührevi hastalıklar, radyoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, göz ve çocuk-ergen ruh sağlığı oldu. En az tercih edilen bölümler ise acil tıp, beyin cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi ve göğüs cerrahisi. Mart TUS yerleştirmesinde bu bölümlerin puanlarının düşürülmesine karşın alanlar boş kaldı.

Dr. Sami Ulus Hastanesi ve üniversitelere açılan çocuk sağlığı ve hastalıkları kadrolarının tamamı dolarken Sanatoryum Hastanesi’ne açılan 10 kontenjanın yarısı ve Ankara EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’na açılan 13 kontenjanın 8’i boş kaldı. Ankara Şehir Hastanesi acil için açılan 50 kontenjanın 38’ine yerleşilirken, Dışkapı EAH’ye açılan 12 kontenjanın sadece 1 tanesi doldu. Dr. Sami Ulus EAH’ye açılan 8 çocuk cerrahisi kadrosuna hiç yerleşen olmadı.”

ABARTILI KADROLAR AÇILDI

“Bazı bölümlerde kadrolar çok abartılı açıldı. Bu yaklaşım, rakamların bilimsel değerlerle oluşturulmadığı kanaatini ortaya çıkarıyor. Örneğin Dışkapı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon için 20, dahiliye için 30 asistan kadrosu açıldı. Aynı yıl ve kıdem içerisinde bu kadar asistan alınması eğitimin kalitesini ve sürekliliğini olumsuz etkiler. Yatak, eğitim görevlisi sayısı ve donanımın yeterli olup-olmadığı soruları kadroları açanlarca cevaplanmalı.”

ATO TESPİTİ: GERİYE DÖNÜLEMEZ BİR DURUM YARATILDI

“Kapanacak olan hastanelerden, örneğin onkoloji hastanesine farklı dallara yerleşen 84 ve Dr. Sami Ulus Hastanesi’ne yerleştirilen 33 asistanın eğitimi nerede tamamlayacakları bilinmiyor. Bu ve bunun gibi yanıtı bilinmeyen onlarca soru ortada duruyor. Adayların uzmanlık eğitimine apar topar başlatılmaları nedeniyle geriye dönülmez bir durum yaratıldı.”