ARTI GERÇEK - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Ekonomik Reform Paketi'ni değerlendirdi. 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik Reform Paketi’ne ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin ekonomi ve hukuk gibi yapısal alanlarda reforma olan ihtiyacı nettir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomi reform paketinde, fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, özellikle bütçenin disipline edilmesi ve harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımları olumlu buluyoruz.

Dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümü destekleyici adımlar küresel rekabet gücümüzü artırmak açısından çok değerlidir.

Ekonomi reformlarının hedefleri arasında, kurumsal yapının güçlendirilmesi, dış dengenin ve büyümenin sürdürülebilir bir zemine taşınmasına yönelik teşvikler ve rekabet ortamını güçlendiren adımlar da yer alıyor.

Pandeminin olumsuz etkileriyle ekonomimizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, iş dünyası açısından bu reformlara yönelik uygulama süreci aciliyet taşımaktadır.

Bu süreçte istişareyi önemseyen ekonomi yönetimine ve tüm paydaşlara teşekkür ederiz.”