İtalyan UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile ilgili olarak Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin yüzde 81.9’u Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ne ait hisselerinin, yüzde 31.92674’lik kısmının Uni Credit S.p.A.’e ve yüzde 9,02323’lik kısmının Koç Holding A.Ş.’ye satılması ve Uni Credit S.p.A.’e ait Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin tamamının Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmasına ilişkin Rekabet Kurumu'na başvuruldu.

Aralık ayı başında, Koç Topluluğu ve Unicredit, Yapı Kredi ortaklıklarını yeniden yapılandırmıştı. Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi’deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenmişti. UniCredit ve Koç Topluluğu’nun yüzde 50-yüzde 50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler’in tüm hisseleri Koç Topluluğu’na geçecek.

Mevcut durumda Yapı Kredi’nin yüzde 81,90 hissesi Koç Finansal Hizmetler’e aitken, işlem sonrasında Koç Topluluğu, Yapı Kredi sermayesinin yüzde 9,04’üne doğrudan, yüzde 40,95’ine de Koç Finansal Hizmetler üzerinden dolaylı olarak sahip olacak.

UniCredit ise Yapı Kredi sermayesinde doğrudan yüzde 31,93 pay sahibi olurken, Yapı Kredi’nin kalan yüzde 18,08 oranındaki hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam edecek.