Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, görüştüğü bir davada verdiği kararla YSK üyelerine tazminat sorumluluğunun yolunu açtı. Avukat Ahmet Akgül, Hazine’nin ödeyeceği tazminatın ilgili YSK üyelerinden tahsil edilebileceğini söyledi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2014’te Sivas’ın Ulaş ilçesinde belediye başkanı seçilen ancak ilçe seçim kurulu tarafından sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Hüseyin Gülkanat’ın açtığı tazminat davasının reddedilmesi üzerine yapılan itiraz sonucu, "YSK üyelerine tazminat sorumluluğunun" önünü açtı. 

Cumhuriyet’in haberine göre 2014’teki yerel seçimlerde Sivas’ın Ulaş ilçesinde CHP’den belediye başkanlığına aday olan Hüseyin Gülkanat, en çok oyu alarak seçimi kazandı ancak AKP itirazda bulundu. Ulaş İlçe Seçim Kurulu da Gülkanat’ın sabıkası bulunduğu ve seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle seçimi iptal etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise itirazları reddederek “seçim tutanağının, Gülkanat’ın ardından en çok oy alan adaya verilmesini” kararlaştırdı. Bu nedenle Gülkanat’ın ardından ikinci sırada yer alan AKP’li İsrafil Göçgün belediye başkanı oldu. Bunun üzerine Gülkanat’ın avukatı, Maliye Hazinesi’ne 30 bin lira tazminat davası açtı. İlk derece mahkemesi konumundaki Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, “YSK kararlarının kesin nitelikte olduğu ve YSK kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamayacağını” belirterek davayı usulden reddetti.

‘TAZMİNATA ENGEL DEĞİL’

Temyiz edilen kararı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle davanın esastan görüşülmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu. “YSK’nin itirazlar üzerine verdiği kararların yargısal nitelikte olduğu ve yargısal faaliyetlerden dolayı verilen kararlarda devletin sorumluluğunun bulunduğu” vurgulanan kararda, “YSK tarafından verilen kararların kesin nitelikli olmasının, ilgili kararı veren üyelerin kusuru nedeniyle tazminat talebinde bulunulmasına; kararların denetime tabi olmamasının ise verilen karar nedeniyle tazminat sorumluluğuna engel olmadığı” kaydedildi.

‘YARGI, KURUCU AYARLARINA MI DÖNÜYOR?’

Kararı değerlendiren avukat Ahmet Akgül, davanın incelenmesinin ardından Hazine aleyhine tazminata hükmedilmesinin muhtemel olduğuna işaret etti. Hazine tarafından ödenecek tazminat ve eklentilerinin de ilgili YSK üyelerinden rücu yoluyla tahsilinin söz konusu olacağını kaydeden Akgül, “Davacının belediye başkanlığı görevini yapamamaktan dolayı yoksun kaldığı tüm parasal haklarının Nisan 2014’ten itibaren yasal faiziyle birlikte maddi tazminat olarak ödenmesi gereği karşısında tazminat tutarının epey yüklü olabileceği ve bundan dolayı YSK üyelerinin hukuki sorumluluklarının ağır olabileceği tahmin ediliyor. Kamu zararına yol açan tazminat sorumluluğu, muhataplarının mal varlıklarını ve hatta mirasçılarını takip edebiliyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı, ‘Acaba yargı, kurucu ayarlarına dönüyor mu’ sorusuna cevap oluşturacak nitelik ve önemde” dedi.