AKP'den zeytinlikleri madene açmak için yeni girişim

AKP'den zeytinlikleri madene açmak için yeni girişim
Zeytinliklerin madenciliğe açılması kararına Danıştay engelinin ardından iktidar yeni bir girişimde bulundu. TBMM’ye sunulan teklifle madencilik faaliyetlerinin başka alanlarda yürütülmesinin ‘mümkün olmaması’ durumunda zeytinlikler kullanılabilecek.

Artı Gerçek - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın maden yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle zeytinlikleri madenlere açma girişiminde bulunan AKP, bunun için "torba kanun" teklifine düzenleme koydu.

Ekoloji örgütleri yaptıkları açıklamalarda yönetmelik değişikliğini "zeytinin ölüm fermanı" olarak nitelendirmiş ve yönetmeliğin iptali için dava açmıştı. Danıştay, 13 Eylül 2022 tarihinde yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığına sunuldu.

İZİN ŞARTLARI

Teklife göre, Maden Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

Zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden, madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak.

Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine izin verilebilmesi için iznin öncesinde aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alanla eş değer büyüklükte izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin bahçesi tesis edilmesi zorunlu olacak. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar