İsmail Saymaz, AKP ve Yeniden Refah'ın ittifak deklarasyonunu paylaştı

İsmail Saymaz, AKP ve Yeniden Refah'ın ittifak deklarasyonunu paylaştı
Yayınlanma:
A+ A-
Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi ile AKP'nin ittifak deklarasyonunu paylaştı.

Artı Gerçek - AKP'den Genel Başkanlığı düzeyinde Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretin sonucunda Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na resmen katıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak deklarasyonunu paylaştı. Metne göre, Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ndaki bazı maddelerin çıkarılması talebi AKP tarafından kabul edilmiş görünüyor.

Saymaz'ın deklarasyon metnini yayınladığı paylaşımı şöyle:

"AK Parti ile Yeniden Refah Partisi’nin imzaladığı ittifak deklerasyonu.
Metinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda “ailenin bütünlüğünü bozucu maddelerin” ayaklanmasına ilişkin YRP’nin talebi AK Parti tarafından yumuşatılarak kabul edildi."

'SAPKINLIKLARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME'

Metinde 6284 sayılı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na yönelik şu ifadeler yer aldı:

"Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanmasına, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine ağırlık verilecektir."

'MİLLİ MANEVİ DEĞERLER'

Eğitim müfredatıyla ilgili yapılan "milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi" ifadesi dikkat çekti.

"Milli Eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi ve gerekirse aykırı sözleşmeler dahil her türlü düzenlemelerin gözden geçirilmesi temin edilecektir.

Toplum sağlığına ilişkin sözleşmelerin milli çıkarlarımıza hale getirilmesine
çalışılacaktır."

AKP ve Yeniden Refah Partisi'nin seçim ittifakı deklerasyonunun tamamı şöyle:

AK PARTİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ 14 MAYIS 2023 SEÇİM İTTİFAKI DEKLARASYONU

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi, aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, Cumhur ittifakı çatısı altındaki partilerle birlikte hareket etmeyi kararlaştırmıştır: Türkiye, 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin ötesinde, orta ve uzun vadeli geleceğini ilgilendiren temel bir tercih yapacaktır. Bu tercihin, siyasi, ekonomik, sosyal ve diplomatik sonuçları olacaktır. Partilerimiz, Cumhur İttifakındaki diğer siyasi teşekküllerle beraber, ülkenin mevcut kazanımlarını koruyarak, milletimizi asırlardır hayalini kurduğu güçlü ve büyük Türkiye hedefine yürümesi gerektiği ortak paydasında buluşmuştur. Son yıllarda yaşanan küresel krizlerin ülkemize etkilerinin ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ağır yıkımın telafisi ancak, geniş anlayış birliğine dayanan güçlü bir siyasi iradeyle sağlanabilir. Bu çerçevede, sanayiden tarıma ekonominin her alanında yüksek katma değerli üretimin teşvikini, istihdamın artırılmasını, faiz yükünün azaltılmasını, israfın önlenmesini, savunma ve enerji sektörlerinin güçlendirilmesini hedef alan politikaların geliştirilmesi için, Cumhurbaşkanı seçiminden sonra,hükümet politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.
Milletimize saygıyla duyururuz.

A EKONOMİK KONULAR: Ekonomide katma değeri yüksek malların üretimine ve ihracına ağırlık verilmesi, emek yoğun alanların teşvik edilerek işsizliğin azaltılması temin edilecek. Faiz yükünün azaltılmasına yönelik olarak:

a) Genel ve Yerel Yönetimlerin bütçelerinde denklik sağlanması ve ilave borçlanmalardan kaçınılması, b) Genel ve Yerel Yönetimlerde israfın önlenmesine azami dikkat gösterilmesi, c) TCMB'nin Hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması sağlanacaktır.

Dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik olarak:

a) Enerjide yerli kaynakların kullanılmasına ağırlık verilmesine,

b) Yenilenebilir enerji santrallerine ağırlık verilmesine,

c) Üretimde yerli ara malların ve hammaddelerin kullanılmasının teşvik edilmesine,

d) İHA-SİHA’Iar, yerli otomobil ve diğer stratejik ürünlerin ve savunma silah ve mühimmatların üretiminin desteklenmesine gayret edilecektir. Üretimin ve verimin arttırılmasına yönelik olarak: Çiftçi, esnaf ve üretim yapan kuruluşların devlete olan faiz borçlarının silinmesi ve ana paranın faizsiz yapılandırılması, çiftçilerin arazi yerine üretim desteği ile teşvik edilmesi, traktör ve tarım aletleri ile yük nakliye araçlarının ve balıkçıların kullandığı mazottan vergi alınmaması, gübre fiyatlarında %50 devlet desteği sağlanması ve tarımsal ürünlerde kotaların kaldırılması yönünde çalışılacaktır.

Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltilmesine yönelik olarak:

a) ilave vergi ve zamlardan kaçınılması,

b) Çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olmamasının sağlanması,

c) Çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesi,

d) Engellilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması için çalışılacaktır.

e)Kamu- özel iş birliği ile yapılan yatırımların gözden geçirilmesi ve varsa haksız kazancı ortadan kaldırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması temin edilecektir.

B. SOSYAL KONULAR: Dil, din, ırk ve gelir düzeyi ayrımı yapılmadan "herkes için adalet" temin edilmesine, atamalarda adalet, liyakat ve aile bütünlüğünün dikkate alınmasına, milletimizin tüm kesimleri arasında birliği, beraberliği, kardeşliği tahkim edecek manevi ve kültürel değerlere ağırlık verilmesine özen gösterilecektir.

Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanmasına, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine ağırlık verilecektir. Milli Eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi ve gerekirse aykırı sözleşmeler dahil her türlü düzenlemelerin gözden geçirilmesi temin edilecektir.

Toplum sağlığına ilişkin sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesine çalışılacaktır. c. DIŞ POLİTİKA: D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına işlerlik kazandırılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız devlet statüsünün tüm dünyada kabulüne yönelik çalışmalar ve Kudüs'le ilgili kırmızı çizgiler gibi hususlarda azami hassasiyet gösterilecektir. Göçmenlerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşüne yardımcı olunacaktır.

C. DIŞ POLITIKA: D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına işlerlik kazandırılması ve diğer İslam ülkelerinin katılması ile önemli bir güç haline gelmesine çalışılacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız devlet statüsünün tüm dünyada kabulüne yönelik çalışmalar ve Kudüs'le ilgili kırmızı çizgiler gibi hususlarda azami hassasiyet gösterilecektir.

Göçmenlerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşüne yardımcı olunacaktır.

Adalet ve Kalkınma Partisi adına

Yeniden Refah Partisi adına

(imzalar)"

30 MADDELİK TEKLİFTE BULUNMUŞLARDI

AKP genel başkanvekillerinin geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi’ne yönelik ziyaretlerinin ardından, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılımı için 30 maddelik teklifi gündeme gelmişti. Yeniden Refah’ın 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması talebinin AKP tarafından kabul edildiği iddia edilmişti. İktidar kanadı ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

ADAY OLMUŞTU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise 20 Mart'ta, hiçbir ittifaka dahil olmayacağını açıklayarak cumhurbaşkanı adayı olacağını bildirmişti.

KAÇ İMZA TOPLADI?

Fatih Erbakan, 15.30 itibariyle cumhurbaşkanı adayı olmak için gerekli 100 bin imzanın 63.990'unu toplamıştı. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar