Genel Sağlık-İş: Sağlık çalışanlarının yüzde 81’i borçlu

Genel Sağlık-İş: Sağlık çalışanlarının yüzde 81’i borçlu
Yayınlanma:
A+ A-
Genel Sağlık-İş tarafından hazırlanan raporda, sağlık emekçilerinin yüzde 81’inin gündelik yaşamının devamı için borçlanmak zorunda kaldığı, yüzde 65’in ise mobbinge maruz kaldığını belirtildi.

Artı Gerçek - Genel Sağlık-İş tarafından hazırlanan Sağlık Çalışanlarının Güncel Sorunları Araştırma Raporu'nda, sağlık emekçilerinin güncel sorunları araştırıldı. Sağlık çalışanlarının yüzde 81’inin gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda kaldığını ortaya çıktı.

Raporda sağlık çalışanları yüzde 75’inden fazlasının aylık düzenli iş geliri 20.000 TL’nin altında olduğu saptandı. Öne çıkan ilk üç gelir düzeyi, 16.001-18.000 TL (yüzde 28,9), 14.001-16.000 TL (yüzde 19,4) ve 30.000 TL üzeri (yüzde 14,6) biçiminde oldu.

Sağlık çalışanlarına göre Türkiye’nin temel sorunları ekonomi ve geçim sıkıntısı. Sağlık emekçilerinin yarısından fazlasının emekliliği veya istifa etmeyi düşündüğünün bildirildiği raporda gerekçenin tükenmişlik ve değersizlik olduğu belirtiliyor. Katılımcıların dörtte üçü, gelecek kaygılarının olduğunu ve saygınlıklarının olmamasından şikayetçi.

YÜZDE 65’Sİ MOBBİNGE MARUZ KALIYOR

Raporda sağlık emekçilerine yönelik şu veriler yer verildi:

-Yüzde 81’i borçlu

-Yüzde 84’ü kredi kullanıcısı

-Yarısı işyerinde fiziksel koşullarının yetersiz olduğu düşüncesinde

-Yüzde 50’si şiddet gördü

-Yüzde 65,2’si baskı, yıldırma ve mobbing ile karşılaştı

-Yüzde 50’si emekli olmayı veya istifa etmeyi düşünüyor

-3 de 1’i deprem bölgesinde gönüllü çalışmak için başvurdu

-Yüzde 77’si çalıştıkları binalarda kendilerini güvende hissetmiyor

-4 de 3’ü gelecek kaygısı yaşamaktadır

10 SAĞLIK ÇALIŞANINDAN ÜÇÜ DEPREM BÖLGESİNDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA İÇİN BAŞVURDU

Raporda deprem bölgesine ilişkin değerlendirme ise, “Her 10 sağlık çalışanından 3’ü deprem bölgesinde gönüllü çalışma için başvurmuştur. Bu başvuruların yalnızca yüzde 32’si yanıtlanmıştır. Bu konuda bürokratik ve idari bir sorun olduğu açıktır” denildi. Deprem bölgesine ilişkin değerlendirme şöyle:

“Anketi yanıtlayanların üçte biri gönüllü deprem bölgesine gitmeyi talep ediyor iken bölgede görevli kendileri de birer depremzede olan sağlık çalışanlarının görev yapmaya zorlanması kabul edilebilir olmadığı gibi vicdani değildir. Deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunumunda görev alan sağlık çalışanlarının yığınla sorunları acil çözüm beklemektedir.”

TALEPLER ŞUNLAR

Genel Sağlık-İş raporunda, tüm sağlık emekçileri adına şunlar talep edildi:

-Sağlık emekçilerinin ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir.

-Sabit ödeme / performans ödemesi gibi sağlık çalışanlarının mağduriyetine sebep olan ve çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmeli; en düşüğü yoksulluk sınırının üzerine olacak şekilde, kadro derecesine göre maaşlarda kademeli artış yapılmalıdır.

-Tüm sağlık emekçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı yapılmalıdır.

-Sağlıkta şiddette sıfır tolerans gösterilmeli ve sağlıkta şiddeti önleyecek etkili bir şiddet yasası çıkarılmalıdır.

-Sağlık emekçilerinin çocuk bakım sorunun çözümü için haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu düzenlemesi hayata geçirilmelidir.

-Yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır.

-Tüm sağlık emekçilerine geçmişe etkili olarak yıllık 90 gün yıpranma payı hakkı verilmelidir.

-Sağlığı piyasalaştıran politikalara son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını tekrar hayata geçirilmelidir.(HABER MERKEZİ)

RAPORUN TAMAMI

Öne Çıkanlar