07.12.2021 - 17:21   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

ABB

24.09.2021 - 02:27

Doğa ile Tanrı’nın bir olduğundan yola çıkarak insanı da evrenin bir parçası olarak Tanrısal bir bütünlük içinde kavrayan bu felsefi inanç, tek tanrılı dinlerin teolojisinden farklıydı.

13.09.2021 - 23:26

Mahkeme, işletmecinin belediyenin sözleşme fesih kararına karşı açtığı davayı reddetti ancak tesisin tahliyesine yönelik tedbir kararını kaldırmadı.