Demans

27.08.2019 - 11:49

Ötenaziyi yasallaştıran ilk ülke olan Hollanda'da Alzheimerlı hastasının isteği üzerine ötenazi uygulayan doktor yargılanıyor. Uygulamanın demans hastalarına nasıl uygulanacağı tartışılıyor

//