Cumhurbaşkanı, istediği araziyi 'ormanlık alan' olmaktan çıkarabilecek

Cumhurbaşkanı, istediği araziyi 'ormanlık alan' olmaktan çıkarabilecek
Orman Kanunu'na bağlı olarak yürürlüğe giren kararla birlikte ormanlık alanların sınırlarını Cumhurbaşkanı belirleyecek.

Ayşegül BAŞAR


ARTI GERÇEK - Orman Kanunu kapsamında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla alınan kararla, 'Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik' yürürlüğe konuldu. Yönetmelik gereği Cumhurbaşkanı, istediği araziyi 'ormanlık alan' vasfından çıkarabilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Komisyonu Üyesi Ali Öztunç yönetmeliğe tepki göstererek "Bu bir talan kararıdır, doymadılar yemekten... Ciğeri, adeta kediye emanet ediyorlar" tepkisinde bulundu. HDP Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere ise, "Bu yönetmelik, ekoloji mücadelesi yürütenlerce endişe ile karşılanacak bir değişikliktir" dedi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 06 Ocak 2021 tarihli kararda "6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16'ncı maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi. Yönetmelik hükümlerini yerine getirme yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.

'CİĞER, KEDİYE EMANET'

Yasaya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Komisyonu Üyesi Ali Öztunç, "Bu bir yeni bir talan kararıdır. Doymadılar, bu ülkenin taşını toprağını yemekten. Türkiye'nin dağlarını, derelerini, ormanlarını ne kadar güzellikleri varsa hepsini ele geçirmenin derdindeler. Adeta ciğeri kediye emanet ediyorlar" ifadelerinde bulundu.

'BU ALANLARIN İMARA AÇILMASI SAĞLANACAK'

HDP olarak alınan bu kararın takipçisi olacaklarını belirten HDP Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere, yönetmeliği şöyle değerlendirdi:

"Bu yönetmelik orman vasfını kaybetmiş ve tarım yapılamayacak orman vasfındaki alanları imara açmaya olanak sağlayan bir yönetmeliktir. Geçtiğimiz Kasım ayında TBMM Genel Kurulunda görüşülen "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin maden ve enerji şirketlerine sınırsız imtiyaz ve denetimsizlik yolunu açacak olan 6’ncı maddesi çıkarılmıştı.
 
'MADENCİLİK VE YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILACAK'

"6. Maddenin çıkarılması ile birlikte ruhsatsız olarak orman ve koruma alanlarında maden ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinin önü kapanmıştı. Ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununu birçok ormanlık alanın korunmasında hala ciddi rol oynamaktaydı. Maalesef 6 Ocak tarihli yönetmelik ormanlık alanlardaki hem madencilik faaliyetlerinin hem yapılaşmanın önünü açmak için kolayca kullanılabilir bir kanun değişikliği gibi görünmektedir.

'ORMAN ALANLARINI VASFINI YİTİRMİŞ GÖSTERECEKLER'

"Birçok ormanlık alan orman vasfını dahi kaybetmeden hukuki dava konusu olduğu halde bu faaliyetlere açılıyorken, bu alanların orman vasfını yitirmiş olarak gösterilebilecek olması bu değişiklik ile ilgili herkesin aklına gelecek ilk şeydir. Bu ekoloji mücadelesi yürütenlerce endişe ile karşılanacak bir değişikliktir. Biz de Halkların Demokratik Partisi olarak takipçisi olacağız."

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILABİLECEK

Yönetmeliğin 5. maddesine göre sınır belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Cumhurbaşkanı'nın istediğinde orman sınırları dışına çıkarabileceği alanlar şöyle: Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler. 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler. Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.

YÖNETMELİK DIŞI KALAN ALANLAR

Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar ise şöyle belirlendi: 6831 sayılı Kanunun 16’ncı, 17’nci ve 18'inci maddelerine göre izin verilen orman alanları. 6831 sayılı Kanunun 23'ncü, 24'ncü ve 25'inci maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanları. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde kalan ormanlık alanlar. Genel Müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları. Tohum bahçesi, tohum meşheresi ve gen koruma ormanları. Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları.


 

Öne Çıkanlar