Danıştay, 'yeniden bilirkişi' demişti: İliç altın madeniyle ilgili TMMOB'dan 'kapatılmalı' açıklaması

Danıştay, 'yeniden bilirkişi' demişti: İliç altın madeniyle ilgili TMMOB'dan 'kapatılmalı' açıklaması
Yayınlanma:
A+ A-
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni için Danıştay freninin ardından madene karşı dava açan TMMOB açıklama yaptı. Açıklamada “Çok geç olmadan Erzincan İliç altın madeni işletmesi kapatılmalıdır” denildi.

DERSİM - Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyünde altın madeni için alınan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' raporuna karşı açılan davada Danıştay'ın bölgede yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermesinin ardından, madene karşı dava açan TMMOB açıklama yaptı. Açıklamada “Çok geç olmadan Erzincan İliç altın madeni işletmesi kapatılmalıdır” dedi.

Çöpler köyünde faaliyette olan Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Altın Madeni'nde Haziran 2022’de siyanür borularından birisinin patlaması sonucu Fırat Nehri’ne yaklaşık iki buçuk saat zehirli madde akmıştı. Buna rağmen altın madeni bölgede kapasite artışına gitti. TMMOB’un, kapasite artışına karşı açtığı davanın reddedilme kararının Danıştay tarafından bozulmasının ardından bölgede yeniden bilirkişi incelemesi yapılacak.

Konuya dair açıklama yapan TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Uğur Bayrak, TMMOB’un İliç’teki altın madeni işletmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının iptali istemiyle dava açtığını hatırlattı. Erzincan İdare Mahkemesi’nin davanın reddine karar verdiğini belirten Bayrak, “Erzincan İdare Mahkemesi kararına karşı Danıştay’a temyiz isteminde bulunan TMMOB’nin temyiz istemi kabul edilerek İdare Mahkemesi kararı bozulmuştur. Danıştay bizim de temyiz dilekçesinde ifade ettiğimiz şekilde Bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte olmadığı sonucuna varmıştır. Söz konusu karar Erzincan, bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemlidir. Uluslararası bir sermaye grubunun yürüttüğü sömürge madenciliği faaliyetinin yarattığı çevresel tehdidin dahi uydurma raporlar ile görünmez kılınmaya çalışılmasına karşı bir set çekilmiştir” dedi.

ilic.jpeg

'İLİÇ ALTIN MADENİ, FAY HATTININ HEMEN YAKININDA BULUNUYOR'

Danıştay kararı gereği yeni bir bilirkişi heyetinin belirlenerek altın madeninde keşfin yapılması gerektiğini belirten Bayrak, “Ayrıca, şirketin yürütmekte olduğu kapasite artırımına yönelik çalışmaların durdurulması gerekmektedir. Altın madeni işletmesinin mevcut halinin yarattığı tehdit daha önce çok defa kendisini göstermişken bir de kapasitenin artırılmaya çalışılması asla kabul edilemez. 2018 yılında yaşanan asit tankeri kazası ve 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen siyanür sızıntısı gelecekte yaşanacak ve sonuçları ölçülemeyecek düzeyde olacak olan faciaların habercileridir. Şubat ayında yaşadığımız ve yıkıcı sonuçları hala devam etmekte olan depremlerin Erzincan İliç altın madenini ne düzeyde etkilediği de belirsizdir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi İliç altın madeni, büyük depremler üretme potansiyeline sahip bir fay hattının hemen yakınında bulunmakta hatta işletme sınırları içerisinde de fay bulunmaktadır. Onlarca şehri dolanan Fırat Nehrinin hemen yanı başındaki tehdit sadece faaliyet bölgesi ve çevresini etkilemeyecektir” diye konuştu.

'FIRAT NEHRİNİN GEÇTİĞİ TÜM İLLER BU TEHDİDE DUR DEMELİ'

TMMOB ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan hukuksal mücadelenin tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Bayrak, şu çağrıyı yaptı: “Erzincan ve çevresindeki iller başta olmak üzere, Fırat Nehri'nin geçtiği şehirlerin ve tüm ülkemizin Erzincan İliç’teki sömürge madenciliğine ve bu faaliyetin yarattığı yaşamsal tehdide dur demesi gerekmektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi ortaya çıkan somut çevresel etkiler ve riskler göz önünde bulundurularak, bilimsel ve hukuksal açıdan birçok sorun barındıran ÇED Olumlu kararının ve telafisi imkansız zararlara neden olacağı açık olan kapasite artırımı işleminin acilen iptal edilmesi, durdurulması ve işletmenin kapatılması hayati öneme sahiptir. Çok geç olmadan Erzincan İliç altın madeni işletmesi kapatılmalıdır. Sömürge madenciliğine hayır, doğamızın ve yaşam alanlarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Altın madeni kapasite artırımı işlemi durdurulmalı ve işletme kapatılmalıdır.” (ARTI GERÇEK)

Öne Çıkanlar