Diyanet'e devredilen Heybeliada Çamlimanı Koyu boşaltılıyor: 'Anayasa'ya da vicdana da aykırı'

Heybeliada Sanataryomu’nun yanında yer alan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Çamlimanı Koyu bugün boşaltılıyor. Mahkemenin Heybeliada Sanatoryumu'na verdiği iptal kararına dikkat çeken adalılar, koyun tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Artı Gerçek - İstanbul’daki Heybeliada Sanataryomu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrinin iptal edilmesinin ardından sanatoryumun yanında yer alan 3 bin 100 metrekarelik Çamlimanı Koyu, Diyanet'e devredildi.

Çam Limanı Koyu’nda toplanan Heybeliada halkı, “Kıyılar halkındır” denildi ve kararın iptali istendi.

'MAHKEME KARARINA RAĞMEN OLDU BİTTİYE GETİRİLİYOR'

Eylemde açıklama yapan Heybeliada sakinlerinden Yazar Orhan Silier, Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi işleminin bir dava ile kesin olarak iptal edilmesi sürecinde, sehven ve idari mülahazalarla dava kapsamı dışında kalmış olan bu alanın şimdi, hukuki bir boşluktan yararlanılarak, tam bir oldu-bitti ile, halka kapatılmak istendiğini belirtti. Silier, "Bizim buna en küçük bir onayımız yoktur. Biz bu kararı yanlış ve hukuk dışı buluyoruz" dedi.

'HEYBELİADA KIYILARI MAFYAYA, TARİKATLERE, İLGİSİZ KURUMLARA PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ'

Heybeliada Sanatoryumu arazisinin ve Çamlimanı Koyu, haksız hukuksuz tahsislerle başka bir amaçla kullanımayacağı vurgulayan Adalılar, "Davada yanlışlıkla dışarıda bırakılan bir parsele ait işlevlendirme geçerli olamaz. Heybeliada kıyıları mafyaya, tarikatlere, ilgisiz kurumlara peşkeş çekilemez. Çamlimanı'nın ilgisiz bir makama tahsis edilmesi hukuka, anayasa ve yasaların "kıyılar halkındır, özelleştirilemez!" diyen temel hükmüne aykırı olduğu gibi akla, vicdana da aykırıdır" ifadelerini kullandı.

'SON MEKAN HALKA KATAPILACAK'

Karara sessiz kalınması durumunda Heybeliada'da denizden yararlanılan son bir mekanın da halka kapatılacağına dikkat çeken Adalılar, "Kaynağını anayasadan, yasalardan almayan, tersine bunları ihlal eden, yok sayan hiçbir idari karar yasal değildir, keyfidir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin ilk salgın hastanesi olarak 1924’te kurulan Heybeliada Sanatoryumu ve 200 dönümlük arazisi, 2018’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi. Türk Toraks Derneği, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İstanbul Barosu Başkanlığı ve İstanbul Tabip Odası, İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Valiliği’ne dava açtı. Mahkeme, 14 Haziran 2022’de Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesinin iptaline karar verdi. Karar, davalılar tarafından istinafa taşındı.

27 Aralık 2022’de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü Dava Dairesi, İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nce verilen Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisinin iptali yönündeki kararı oybirliğiyle kesinleştirdi.

İptal kararının ardından sanatoryumun yanında yer alan 3 bin 100 metrekarelik bir arazinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiği ortaya çıktı. Karar tepkiyle karşılanırken Esin Köymen, "Diyanet hangi amaçla kullanacak? Diyanet’in istediği arazi 6 bin metrekarelik bir alandı. 6 binden vazgeçip 3 bine nasıl razı oldu? Yoksa bu parça parça devam mı edecek?" demişti. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar