Şehir Plancısı Nevin Sayman: Balıkesir Belediyesi sulak araziyi betonlaştırmak istiyor

Şehir Plancısı Nevin Sayman: Balıkesir Belediyesi sulak araziyi betonlaştırmak istiyor
Yayınlanma:
A+ A-
Şehir Plancısı Nevin Sayman, Edremit ve çevresinde yeşil alanların betonlaştırılmasına tepki gösterdi.

Esra ÇİFTÇİ


BALIKESİR - Güney Marmara bölgesinin en yeşil kentlerinden birisi olan Balıkesir, uzun yıllardır eko-kırım projeleriyle gündemde. Geçmiş dönemlerde önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olan Balıkesir, madencilik, yapılaşma, sanayi ve turizm yağması altında.

Kent merkezi yeşil alan kalmayacak şekilde ova ve tarım arazilerine doğru genişlerken, Edremit Körfezi turizm yağmasının, güney bölümü ise madencilik şirketlerinin elinde. Büyükşehir Belediyesi'nin Edremit’te Sulak Alanı imara açması ve bölgeye yapılmak istenen inşaatlara karşı fiili ve hukuki mücadele kentin sorunlarının başında geliyor.

HAZİNE ARAZİLERİ İNŞAATA AÇILIYOR

Edremit’te bulunan hazine arazilerinden en derli toplu olanı Dalyan hazine alanı.

Edremit arıtmasının da bulunduğu bölgeyi kapsayan bir alan. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 400 dönümlük hazine arazisi yapı rezerv alanı olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devri yapıldı. Dalyan’daki hazine arazisi de bunlardan biri. Sulak bir arazi olduğu kayıtlarda geçmesi ve jeolojik etütlerde deniz suyu seviyesinin yüksek olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi buraya konut alanı yapmak için 2020 yılında imar çalışmaları başlattı. Çevrecilerin, odaların, sivil toplum örgütlerinin itirazları sonucu Balıkesir 2. İdare Mahkemesi verdiği kararla yürütmeyi durdurdu ve hukukun emrettiği şekilde sulak alanın korunması noktasında tavrını koymasına rağmen Edremit halkının endişesi devam ediyor.

Artı Gerçek olarak Edremit’te ziyaret ettiğimiz şehir plancısı Nevin Sayman ile sulak arazilerin nasıl betonlaştırıldığını konuştuk.

nevin.jpg

'VATANDAŞI ALDATMA YOLUNA GİTTİLER'

Şehir Plancısı Nevin Sayman, Edremit’in yaklaşık 400 dönümlük bir hazine arazisi olduğunu, bu arazinin de sazlık, bataklık alan olarak geçtiğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda 2020 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 2 milyon metrekare hazine arazisini yapı rezerv alanı olarak bedelsiz devrinin yapıldığını ifade eden Sayman sözlerini şöyle sürdürüyor.

“Sosyal donatı alanı olarak tamamen planlı bir alanı hiç planı yokmuş gibi vatandaşa lanse ettiler. ‘Burası imarsız bir alan, sazlık, bataklık, sivrisinek yuvası, biz burada çok güzel projeler yapacağız, mallarınız katma değer kazanacak, bu görüntüyü de ortadan kaldıracağız’ diyerek vatandaşı aldatma olayına gittiler.

İtiraz ettik. Burası yeşil alandır, madem burayı kurtarmak istiyorsunuz yeşil alan olarak hayata geçirin, burası sulak alan, zemin olarak uygun değil neden konut yapıyorsunuz dedik. Burası öyle bir yer ki Yurt Ansiklopedisinde bile geçer, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde bile vardır. İtirazlarımız sonucu burayı sit alanı ilan ettiler. Sit alanı ilan edilince mevcut imar planlarının hepsi kanun kapsamında hükümsüz hale geldi, yani plansız duruma düştü."

'YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDIK'

Balıkesir Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına plan yaptırttıklarını, planın da resen yapıldığını söyleyen Sayman, Bakanlığın kendi hazırladığı planda kendi kanunlarını yok saydıklarını ifade ediyor:

“Amaçları sadece hazine arazilerini parselleyip satıp gelir elde etmekti. Edremit halkını düşünmeden bu planı yaptılar. Oysa orası Edremit’in akciğerleri. Bu yeşil alanı Büyükşehir Belediyesi yok etme olayına gitti. Çevreciler, odalar olarak itirazlarımızı yaptık, Bakanlık tüm itirazlarımızı ret etti, ‘bu hayata geçecek’ dedi. Biz de bunun üzerine dava açtık ve yürütmeyi durdurma kararı almayı başardık, şimdi de planın iptal edilmesi kararını bekliyoruz. Bu bölgenin korunma altına alınması lazım."

nevin-sayman.jpg
Nevin Sayman

'DEPREM GERÇEĞİMİZ VAR'

Sayman, Balıkesir’in deprem bölgesi olduğunu da hatırlatıyor. Depremden etkilenecek olan illerin başında Balıkesir'in geldiğini vurgulayan Sayman, şöyle devam ediyor:

"İlk önce binaların depreme dayanıklılık konusunda tespitinin yapılması lazım. Edremit’te bu fay hatlarının tam olarak nereden geçtiği belli değil. Biz planlama yaparken her türlü kurumdan görüş alıyoruz. Bütün ön araştırmalarımızı yapıyoruz ama önümüze deprem haritasını koyup net bir şekilde işlenmiş fay hatlarının verileriyle karşılaşmıyoruz. Onun içinde normal imar planları yapılıyor, evler, oteller yerleştiriliyor, bir bakıyorsunuz bu yapılar fay hattının üzerine yapılmış. İlk önce mevcut binaların depreme dayanıklılık durumunun tespiti, fay haritalarının yapılması ve imar planlarına işlenmesi lazım."

Öne Çıkanlar