Zeytinliklerin ardından kıyılar için de 'yağma yönetmeliği': Yetki valilere verildi

Zeytinliklerin ardından kıyılar için de 'yağma yönetmeliği': Yetki valilere verildi
Yayınlanma:
A+ A-
CHP’li Budak: Kıyı yağması yönetmelik kılıfıyla meşrulaştırılıyor. Artık iktidara yakın çevreler, sipariş usulü, istedikleri kıyı kenar çizgisini, istedikleri şekilde valiliklere çizdirecek.

Salda Gölü


AKP hükümeti yasaya aykırı olmasına ve tüm tepkilere rağmen zeytinlikleri madencilik faaliyetine açmasının ardından, kıyıların talanına da kapı aralayacak yeni bir yönetmelik değişikliğine daha imza attı. Değişiklikle kıyı kenar çizgisinin tespitinde valiliklere yetki veriliyor.

Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, "deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyıların kullanılması ve korunması ile kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda, deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğinde olan sahil şeritlerinde planlama ve uygulama esaslarını belirlemeyi" amaçlıyor.

Yönetmeliğe göre, sahil şeridinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabiliyor.

Cumhuriyet’in haberine göre yönetmelik, kıyı kenar çizgisi ise şöyle tanımlanıyor: "Deniz, tabii ve suni göl ile akarsuların, alçak-basık kıyı özelliği gösteren kesimlerinde kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumsal ve kıyı kumullarından oluşan kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık benzeri alanların doğal sınırı; dar-yüksek kıyı özelliği gösteren kesimlerinde ise şev ya da falezin üst sınırıdır."

ÇEVRE BAKANLIĞI’NDAN KRİTİK DEĞİŞİKLİK: YETKİYİ VALİLİKLERE VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dün bu yönetmeliğin "kıyı kenar çizgisinin onayı ve ilanı" başlıklı maddesinde dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Maddede onaylı kıyı kenar çizgilerinin hangi hallerde değiştirilebileceği belirtiliyor. Yapılan bir diğer eklemeye göre, meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında, turizm merkezi ilan edilerek ilgili bakanlıklarca kesin tahsis hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu alanlarda yeni kıyı kenar çizgisi tespit edilebilecek.

Buralarda mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazlar Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonları’nca değerlendirilecek. Bu değerlendirme sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak raporda belirtilmesi kaydıyla yeni bir kıyı kenar çizgisi tespit edilebilecek.

Bu değişiklik otellerin bulunduğu kıyılarda, kıyı kenar çizgisinin yeniden tespit edilmesine, dolayısıyla da yapılaşmaya kapı açıyor.

‘KIYILAR, YASAYA AYKIRI BİR ŞEKİLDE İSTİLA EDİLECEK’

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, valiliklere kıyı kenar çizgisini yeniden belirleme yetkisi verilerek kıyıların yasaya aykırı biçimde "istilasının" meşru hale getirilmeye çalışıldığını vurguladı.

CHP’li Budak, "Kıyı yağması yönetmelik kılıfıyla meşrulaştırılıyor. Artık iktidara yakın çevreler, sipariş usulü, istedikleri kıyı kenar çizgisini, istedikleri şekilde valiliklere çizdirecekler" dedi.

Zeytinliklerde madenciliğin, SİT alanlarında yapılaşmanın önünü açan düzenlemelerin de birer yönetmelikle yaşama geçirildiğini hatırlatan Budak, şunları söyledi:

‘TURİSTİK BÖLGELERDE OTELLERİN İŞGALİNDEN DOLAYI HALK SAHİLLERDEN FAYDALANAMIYOR’

"Turizm bölgelerinde, otel işgallerinden dolayı halkın sahillerden faydalanması kısıtlanmış durumda. Turizm Bakanı her fırsatta ücretsiz halk plajlarıyla övünüyor ancak anayasaya göre zaten tüm sahiller halkın kullanımına kapatılamaz" dedi.

‘SALDA GÖLÜ DE TEHLİKE ALTINDA’

Yönetmeliğin kanuna aykırı olduğunu ve geri çekilmesini isteyen Budak "Yeni çıkarılan yönetmelikten sadece deniz kıyıları değil, göller ve akarsular da etkilenecek. Özellikle Salda Gölü de büyük tehlike altında. Kanuna aykırı bu yönetmelik mutlaka geri çekilmeli" çağrısı yaptı.

Öne Çıkanlar