"YARGITAY SUÇ İŞLİYOR"

Yayınlanma:
A+ A-
"Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararını tartışamaz. O karar verilmişse 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uygulama mecburiyeti var. Uygulamadılar, onlar da suç işlediler, Yargıtay da suç işliyor şimdi. Yargıtay'ın suç işlediğini söylemekten hicap duyuyorum."

Artı Gerçek - Anayasa Mahkemesi’nin 14 Mayıs genel seçimlerinde TİP’ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde verdiği karar, Yargıtay tarafından tanınmadı. AYM'nin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Artı TV'de kararı değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. Eser Karakaş, Türkiye'nin tarihi önemde bir gün yaşadığını söyledi, "Her şeyden önce içinde bulunduğumuz hukuk ortamıyla ilgili bir yorumda bulunmam lazım. Bu yorum ve kullanılan terminoloji bana ait değil, arkadaşım Cengiz Aktar'ın bir yorumudur bu; Türkiye, illegaliteden alegaliteye geçti. Bu ne demektir: Herhangi bir devlet kurumunun icraatı ya da kararı yasa dışı olabilir, ona illegal diyoruz ama her illegalite legal ortama referanstır. Artık legal ortam diye bir şey kalmadı. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyorsa, ortada bir legal ortam yoktur. Türkiye şu anda illegalite dönemini aştı, alegalite döneminde, hukuk dışılık döneminde. referans olarak kullanabileceğim hukuki hiçbir şey yok. Bu ayrımın çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kararın hukuksuzluğunu anlamak için hukukçu olmaya gerek olmadığını söyleyen Karakaş, "Can Atalay, Anayasa'nın 83. ve 14. maddesine göre yargılandı, hakkında karar verildi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sonra Yargıtay. Bu kararlar doğru mu yanlış mı, ben buna giremem. Bu kararı avukatlar Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar, bireysel başvuru kapsamı içinde. Anayasa Mahkemesi de bir tahliye kararı verdi. Yani bir hak ihlali buldu bu kararda. Hak ihlali bulması Yargıtay kararının yanlış olduğunu da göstermiyor çünkü mahkeme tekrar yargılayacak Can Atalay'ı. Ama bu yargılama işini yaparken Can Atalay'ın tahliye edilmiş olması lazım. Bunu görmek için hakim olmaya, hukukçu olmaya gerek yok." dedi.

Anayasa'nın 153. maddesini hatırlatan Karakaş, "Anayasa Mahkemesi kararlan Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar." Bu kadar net. Yargıtay'ın burada farklı bir karar verip AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, 8 Kasım 2023'ü Türk hukuk tarihinin bir kara günü olarak tarihe geçmesine neden oldular. Anayasa Mahkemesi bir karar verdiyse sen bunu uygulamak mecburiyetindesin." diye konuştu.

Karakaş, 27 Kasım'da Yargıtay'a atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesini de değerlendirdi, "Anayasa Mahkemesi'nde görevli bir yargıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine atandı ama Yargıtay'da bir dosya dahi açmadan Yargıtay'da 107 hakimin oyuyla Anayasa Mahkemesi üyesi yapıldı. 107 hakim, Yargıtay üyesi olarak kabul ettiler. Anayasa Mahkemesi'ne üye gönderirken böyle bir kriter konulmuşsa, bir üye mutlaka Yargıtay'dan gidecek diye, yasa koyucunun burada bir mantığı var; Anayasa Mahkemesi'nde, Yargıtay'da yıllarını geçirmiş, Yargıtay icraatını, her şeyi çok iyi bilen birisi de Anayasa Mahkemesi'ne gitsin ki -onun gibi Sayıştay'dan da bir kişi gidiyor- bunlar yüce mahkemeler. Dolayısıyla orada Yargıtay'la ilgili bir karar verilirse o da kendi birikimini, uzmanlığını konuştursun diye. İrfan Fidan Yargıtay üyesi olarak Anayasa Mahkemesi'ne atandı, bir dosyanın kapağını açmadı." sözleriyle eleştirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmamasını eleştiren Karakaş, Yargıtay'ın bu kararla suç işlediğini vurguladı. "Maalesef Türkiye buraya geldi, buradan nasıl çıkar onu da gerçekten bilmiyorum. Ama 8 Kasım 2023 ve Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde böyle bir karar alınmış olması, Yargıtay tarafından… Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararını tartışamaz. O karar verilmişse 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin uygulama mecburiyeti var. Uygulamadılar, onlar da suç işlediler, Yargıtay da suç işliyor şimdi. Yargıtay'ın suç işlediğini söylemekten hicap duyuyorum." dedi.

Öne Çıkanlar