AİHM, Öcalan'ın davasını kabul etti, Atina'dan savunma istedi

AİHM, Öcalan'ın davasını kabul etti, Atina'dan savunma istedi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Abdullah Öcalan’ın Yunanistan'a karşı dava başvurusunu kaydederek işleme koydu ve Atina'dan savunma istedi.

Artı Gerçek- Abdullah Öcalan, Yunanistan'dan davacı oldu. Öcalan'ın 1998 yılında Yunanistan'a gelişi, bu ülkeye iltica başvurusu ve Şubat 1999'da Kenya'da Türk makamlarına teslim edilişinin yer aldığı dava başvurusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından kabul edildi. AİHM Atina'dan savunma istedi.

DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre; Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla AİHM'ye yaptığı başvuruda, Yunanistan'da bulunduğu dönemde kendisine yönelik uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğunu savundu.

Öcalan, başvurusunda, Kenya'da Yunan makamlarının elindeyken Türk makamlarına teslim edilmesinin, Yunanistan'a iltica başvurusunun incelenmemiş olmasının, Yunanistan'da kaldığı süre boyunca hukuksal dayanaksız tutulmasının ve Yunan mahkemeleri önünde hak aramasına fırsat verilmemesinin AİHS'nin birçok maddesine aykırı olduğunu öne sürdü.

Yunanistan'a ilk olarak 9 Ekim 1998 tarihinde gelen Öcalan, Yunan polisinden "kötü muamele" gördüğünü, bu durumun AİHS'nin insanlık dışı ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3'üncü maddesine aykırı olduğunu belirtti.

Öcalan, Yunanistan'dan Kenya'ya naklinin ve orada Türk makamlarına teslim edilişinin, AİHS'nin yaşam hakkıyla ilgili 2'nci ve kötü muameleyle ilgili 3'üncü maddelerinin ihlali olduğu tezini savundu.

Öcalan, Yunanistan topraklarında bulunduğu dönemlerde (9 Ekim 1998 Atina havalimanı, 29 Ocak-2 Şubat 1999 Korfu adası, 2-15 Şubat 1999 Kenya’daki Yunanistan Büyükelçiliği) "fiilen" ve hukuksal dayanak olmaksızın tutulmuş olmasının AİHS'nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5'inci maddesinin ihlali olduğunu ileri sürdü.

İltica başvurusunun reddine karşı Yunan idari mahkemeleri önünde dava açmasına izin verilmeyen Öcalan, bu durumun da AİHS'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6'ncı maddesinin ihlali anlamına geldiğini savundu.

NE OLMUŞTU?

Öcalan AİHM önündeki süreç öncesinde 4 Aralık 2008 tarihinde Atina İdari Mahkemesine başvurmuş ve hakkında Yunan makamları tarafından 1999 yılında alınan kararların, iki kez iltica başvurusunda bulunan bir kişinin geri gönderilemeyeceği ilkesine aykırı olduğu tezini savunmuştu. Bu kapsamda 20 bin 100 euro manevi tazminat talep eden Öcalan'ın bu başvurusu 30 Ocak 2017 tarihinde Atina İdari Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

İdari Mahkemenin gerekçeli kararında; "Yunan hükümetinin izlediği politikanın idari yargı kontrolü dışında kaldığı", "29 Ocak-15 Şubat arasındaki dönemin Öcalan'ın iltica başvurusunu incelemek için yeterli bir süre olmadığı" ve "istihbarat elemanlarının hatasından kaynaklanan zarardan devletin sorumlu tutulamayacağı" not edilmişti.

AİHM SÜRECİ

AİHM, Öcalan'ın başvurusu işleme koyarken Yunan hükümeti ve Öcalan'ın avukatlarından görüş talebinde bulundu. Mahkeme, Yunan hükümetine "Öcalan Türk devletine Yunan ajanlar tarafından mı teslim edildi?" sorusunu yöneltti.

Tarafların Mahkemeye görüş iletmek için 12 hafta süreleri bulunuyor. AİHM'nin bu görüşler temelinde Yunanistan'a karşı Öcalan davasında gelecek yıl içinde karar açıklaması bekleniyor. Mahkeme bu süreçte duruşma da düzenleyebilir. (Kaynak)

Öne Çıkanlar