Anayasa Mahkemesi üyeleri veya başkanı nasıl yargılanır?

Anayasa Mahkemesi üyeleri veya başkanı nasıl yargılanır?
Yayınlanma:
A+ A-
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza atarak, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişme, 'Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri nasıl yargılanır?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Artı Gerçek - Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin nasıl soruşturulup yargılanacakları, Yüksek Mahkeme Kurulu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun'un 55. maddesiyle, Anayasa Mahkemesi tüzüğü'nün 24. maddesinde şöyle düzenleniyor:

"Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlarla şahsi suçları için soruşturma açılması Anayasa Mahkemesi'nin kararına bağlıdır."

SAVCILIĞIN AYM BAŞKANLIĞI'NA BAŞVURMASI GEREKİYOR

Bu durumda, savcılığın ifadeye karar vermesi halinde bunun için Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na başvurması gerekecek. Başkan, gereken hallerde işi Anayasa Mahkemesine götürmeden önce bir üyeye ön inceleme de yaptırılabilir.

ÜÇ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLEBİLİR

Anayasa Mahkemesi'nce, soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı yapmak, Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre gereken kararı vermek ve söz konusu kanunun sorgu hakimine tanıdığı yetkileri kullanmak üzere üç üye görevlendirilir. Bu kurulun işlem ve kararları kesindir.

YÜCE DİVAN VEYA YARGITAY

Soruşturma Kurulu, kamu davasının açılmasına gerek görmezse evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir. Yapılan soruşturma kamu davasının açılmasını haklı göstermeye yeterli ise iddianame düzenleyerek bu davayı açar ve görevle ilgili suçlarda Yüce Divan'a, şahsi suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak üzere, dosyayı, Başkanlık aracılığıyla Yargıtay Başsavcılığı'na gönderir.

Anayasa Mahkemesi'nin Görev ve Yetkileri başlıklı bölümde, Yüve Divan Yargılamaları için şöyle deniliyor:

"Anayasa Mahkemesi; Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar."

Yüce Divanda, savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar.

SUÇÜSTÜ HALİ HARİÇ

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel hükümlere tabidir. (Bu durumda CMK hükümleri işletilecek.) Sorgu kararı verildiğinde, suç ağır cezayı gerektiren suçüstü hali kabul edilirse bu durumda CMK 250. maddesi uyarınca doğrudan hazırlık soruşturması yapabilecek.

EMSAL YARGITAY ÜYESİ

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsi suçlarında, Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarına ilişkin hükümler (Yani izin sistemi öngören Yargıtay Kanunu) uygulanır. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar