Danıştay’dan Ataköy sahilinde biten inşaatlar hakkında 5 yıl sonra karar

Danıştay’dan Ataköy sahilinde biten inşaatlar hakkında 5 yıl sonra karar
Yapımı tamamlanan 'Yalı Ataköy'ün inşaat ruhsatlarına ilişkin Danıştay 6. Dairesi yeni bir kararla ruhsat iptal davasını reddeden İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin kararını 5 yıl sonra bozdu.

Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK- 'Yalı Ataköy' olarak bilinen projede 16 katlı 5 bloktan oluşan dairelerin yapı ruhsatlarıyla ilgili açılan ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedilen davaya ilişkin 5 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay 6. Dairesi, İdare Mahkemesi'nin 'davayı ret' kararını bozdu.  

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi’nde 174 parselde bulunan (yeni 186 parsel) 'Yalı Ataköy' Özyazıcı İnşaat-Karadeniz Örme ortaklığı tarafından yapıldı ve inşaatı bitti. Bakırköy Belediyesi yapı ruhsatlarını verdi. Ancak Kemalletin Doğan isimli bir yurttaş avukatı aracılığıyla yapı ruhsatlarına 2013 yılında dava açtı.

DANIŞTAY’DAN BİTEN İNŞAATLAR İÇİN 5 YIL SONRA KARAR

İstanbul 2. İdare Mahkemesi bir yıl sonra 23 Haziran 2014 tarihinde verdiği kararda yapı ruhsatlarının  "temyize konu kararda; dava konusu yapı ruhsatlarının dayanağı imar planlarına uygun olarak düzenlendiği, yapı ruhsatlarına dayanak imar planlarının fonksiyon veya içerik açısından iptaline yönelik herhangi bir yargı kararı da bulunmadığı" gerekçeleriyle davayı reddetti.

Davacı Doğan bu kararı temyiz etti. Danıştay 6. Daire 5 yıl sonra verdiği kararda yeni bir bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra karar verilmesi gerektiğini belirterek, 2. İdare Mahkemesi’nin davayı ret kararını bozdu ve dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİYOR

Danıştay 6. Daire kararında şu ifadelere yer verdi:

"İdare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatının salt uygulama imar planındaki fonksiyona uygunluğu yönünden incelendiği ancak imar planına uygun olup olmadığı yukarıda anılan yönetmeliğin 52. Maddesinde belirtildiği gibi 'oda kapasitesinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ayrı ayrı odalar üzerinde üçüncü şahıslar lehine kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilebileceği" açık ise dava konusu yapılarda kurulan kat mülkiyeti ve kat irtifakının bu oranı aşıp aşmadığı, aştı ise bunun yapı ruhsatına ve imar mevzuatına uygun olup olmadığı yönünde bir değerlendirme yapılmamıştır.  Bu durumda dava konusu yapı ruhsatlarının uygulama imar planı ve imar mevzuatına uygunluğu yönünden alanında uzman bir bilirkişi heyetince yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve hukuki durumu açık ve net bir şekilde ortaya konulmak suretiyle dava konusu işlem hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir. Bu itibarla davanın reddine ilişkin mahkeme kararında isabet bulunmamaktadır."

Öne Çıkanlar