Danıştay savcısı: Boğaziçi'nde açılan iki yeni fakülte anayasaya aykırı

Danıştay savcısı: Boğaziçi'nde açılan iki yeni fakülte anayasaya aykırı
Yayınlanma:
A+ A-
Danıştay savcısı, Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyım rektör kararıyla açılan hukuk ve iletişim fakültelerini anayasaya aykırı buldu. Savcı, konunun AYM'ye taşınması gerektiği görüşünde.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 5 Şubat 2021 tarihli bir Cumhurbaşkanı kararıyla açılan hukuk ve iletişim fakültelerinin anayasaya aykırılığı ve iptali için açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Danıştay savcısı, Danıştay 8. Daire için yazdığı görüşte, iki fakültenin anayasaya aykırı olduğunu belirterek konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerektiğine işaret etti.

Boğaziçi'ne Melih Bulu’nun rektör atanmasından kısa bir süre sonra, kayyım rektörün talebi üzerine 5 Şubat 2021 tarihli bir Cumhurbaşkanı kararıyla hukuk ve iletişim fakülteleri açılmıştı. Bu fakültelerin kuruluşunu kanuna aykırı bulan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri çeşitli davalar açmış, akademisyen davalarını üniversitede yetkili sendika olan Eğitim Sen’in açtığı dava izlemişti.

Eğitim Sen, Cumhurbaşkanlığı kararıyla fakülte açılması uygulamasının Anayasa’nın 130. maddesindeki üniversite özerkliğini ihlal ettiği gerekçesiyle konuyu Danıştay’a taşımıştı. Danıştay savcısının hazırladığı görüş, sendikanın itirazıyla uyumlu yönde oldu.

Savcı, 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu’nun Ek 30. Maddesi’nde, fakülte kurma hakkının Cumhurbaşkanı'na verilmesini, Anayasa'nın 130. maddesi ile uyumsuz buldu. Evrensel'in haberine göre üniversite özerkliği doğrultusunda fakültelerin kanunla kurulması gerektiğine işaret etti.

PROFESÖRSÜZ FAKÜLTE DE REKTÖR AYNI ZAMANDA DEKAN

Bu akademik yıl için öğrenci de kabul eden Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, bu yasal gelişmeler üzerinden nasıl bir geleceğin beklediği belirsizleşmiş durumda. Fakülte, kurucu dekan olarak atanan Selami Kuran’ın istifasının ardından, kadrosunda hiç profesör olmadan, tek bir doçent ve bir dizi doktor öğretim üyesi ile eğitime başlamıştı. Fakültenin dekan vekilliğini de bir fizik profesörü olan kayyım rektör Naci İnci üstlenmiş durumda. İletişim Fakültesi ise henüz faaliyete geçmiş değil.

'TEMENNİMİZ Danıştay SAVCILIĞINın GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİLMESİ'

Dava sürecini aktaran Eğitim Sen avukatı İlkay Bahçetepe, "İşlem kamu yararı ve hizmet gereklerine de aykırıydı. Zira Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı'nın verileri, iletişim fakültelerinin her yıl verdiği mezun sayısı gibi veriler de bu gerekçemizi doğrulamaktaydı. Yine üniversitenin ilgili organlarının görüşü alınmadan fakülte kurulması da hukuka aykırıydı" dedi.

Danıştay savcısının görüşünü değerlendiren Bahçetepe, şunları dile getirdi:

"Savcılık dava dilekçemize paralel bir şekilde bilimsel özerklik ve üniversitelerin kendi organları eliyle yönetilmesi ilkesi gereği dava konusu işlemin dayanağı olan düzenlemenin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması yönünde görüş bildirdi. Savcılığın sadece rektörün yazısıyla, üniversitenin akademik organlarının herhangi bir görüşüne başvurulmadan, bilimsel ve akademik gerekliliklere uyulmadan alınan kararın bilimsel özerklikle de bağdaşmadığına, dava konusu işlemde amaçlanan kamu yararı ve gözetilen hizmet gereklerinin davalı idarelerce ortaya konulamadığına, işlemin iptali gerektiğine ayrıntılı bir şekilde yer vermesi olumlu bir gelişme.

Temennimiz, Cumhurbaşkanlığı'nın keyfi kararlarına karşı yargısal denetimin hukuk devleti ilkesine uygun şekilde yapılması, bilimsel özerklik, demokrasi ilkelerinin hayata geçirilmesi için Danıştay savcılığının görüşü doğrultusunda bir karar verilmesi.”

EGE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İÇİN DE İPTAL DAVASI AÇILMIŞTI

Eğitim Sen, Boğaziçi davasına benzer biçimde, 2 Haziran 2021’de yine Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi için de iptal davası açmıştı.

Öne Çıkanlar