İstanbul ve Mardin Barosu'ndan Yargıtay hakkında suç duyurusu

İstanbul ve Mardin Barosu'ndan Yargıtay hakkında suç duyurusu
Yayınlanma:
A+ A-
İstanbul ve Mardin Barosu, AYM kararlarını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Artı Gerçek - İstanbul ve Mardin Barosu, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı ve üyeleri hakkında "yargıya duyulan güveni zedeleme", “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işledikleri gerekçesiyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına “UYMAMA” şeklinde bir karar vermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir” denildi.

Dilekçe ayrıca disiplin yönünden de takdir ve ifası için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.

'GÖREVDEN ÇEKİLMEYE DAVET' İSTENDİ

Mardin Barosu Başkanı İsmail Elik imzasıyla yapılan şikayet dilekçesinde de kararı veren Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında başlatılacak olan disiplin soruşturması sonucunda “Görevden Çekilmeye Davet” işleminin uygulanması istendi.

Dilekçede “Yargıtay üyeliği vakar ve onuruna dokunan, kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görev icaplarına uymayan davranışlarından dolayı Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili hakkında disiplin kovuşturmasını gerektiren eylemin ağırlığına göre ‘Uyarma’ veya ‘Görevden çekilmeye davet’ işlemlerinden birini uygulanması” istendi.

Dairenin kararında yargı organlarına yakışmayacak değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedilen dilekçede; Yargıtay’ın kararı ile AYM’nin hedef haline getirildiği, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı ve kararlarının bağlayıcılığı ile niteliğinin aşındırılması girişimi olduğu belirtilerek, disiplin sorumluluğunu doğurduğu ifade edildi. (MA)

Öne Çıkanlar